Ympäristöterveydenhuolto

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Kuntien välistä yhteistoimintaa ympäristöterveydenhuollossa tiivistetään.” - Johtaja Jari Keinänen

Silmälasipäinen mies, jolla lippis päässä ja partaa kasvoissa. Taustalla merta.Mitä ympäristöterveydenhuolto tarkoittaa?

"Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on tunnistaa, ehkäistä ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja."

"Ympäristöterveydenhuoltoa hallinnoi moni ministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat terveydensuojelu, kemikaalivalvonta, säteilyvalvonta ja tupakkavalvonta sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisen koordinointi kunnissa."

"Ympäristöstä aiheutuvat terveyshaitat ovat pääosin ihmisten itsensä aiheuttamia, mutta luonnollisiakin lähteitä on, kuten radon. Kansainvälisten tutkimusten mukaan ilman pienhiukkaset ovat merkittävin haitta terveydelle. Pienhiukkasia tulee eniten liikenteestä ja polttoprosesseista, mutta myös jonkin verran kaukokulkeumana. Terveyshaittoja aiheuttavat myös esimerkiksi melu, sisäilman radon ja passiivinen tupakointi. Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat ovat merkittävimpiä akuuttien ympäristöterveyshaittojen aiheuttajia."

"Tämän hallituskauden tärkein asia ympäristöterveydenhuollossa on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittava ohjeistus ympäristöterveyshaittojen vähentämiseksi. Sillä halutaan löytää keinoja, joilla ympäristöterveyshaitat otettaisiin paremmin huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa."

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu ympäristöministeriön vetämiin kosteus- ja hometalkoisiin. Mitkäs talkoot nämä ovat?

"Tämä on iso juttu. Suomessa on todennäköisesti useita satojatuhansia ihmisiä, jotka kärsivät kosteus- ja homevaurioista. Rakennuskantamme pitää saada kuntoon."

"Kosteus- ja hometalkoiden tavoitteena on yksiselitteisesti parantaa rakentamisen ja korjausrakentamisen laatua sillä tavalla, että kosteus- ja homevaurioista aiheutuva terveyshaitat vähenevät radikaalisti."

"Ympäristöministeriö vastaa siitä, että rakentaminen paranee, mutta kun halutaan vähentää terveyshaittoja, sosiaali- ja terveysministeriö astuu kuvioihin. Meille kuuluu erityisesti terveyshaittojen arviointimenetelmien kehittäminen sekä tietenkin potilaiden hoitoon ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset."

"Myös kunnissa tehtävä työ on tärkeää. Uusia välineitä kehitetään esimerkiksi siihen, miten korjaushankkeita priorisoidaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on kunnissa mukana ohjeistamassa asumisterveysasioissa myös monilla muilla tavoilla."

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163311