Työhyvinvointi

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Työelämän vetovoimaa on kasvatettava parantamalla työoloja ja työhyvinvointia.” - ylilääkäri Riitta Sauni

Miten työhyvinvointia ja työssä viihtymistä voidaan parantaa?

"Työhyvinvointi ei tarkoita vain henkistä hyvinvointia, vaan kaikinpuolista hyvinvointia, kuten turvallisuutta, terveyttä ja tasapainoa. Koska terveydessä kaikki vaikuttaa kaikkeen, on työhyvinvointi punnittava kokonaisvaltaisesti. Me olemme pieni kansa. Siksi jokaisen työtä pitäisi suojella ja saada kaikkien työkyky riittämään mahdollisimman pitkälle."

"Työssä käyminen myös tukee ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon rooli työurien pidentämisessä on suuri. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeläisistä yli 60 prosenttia kärsii tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai masennuksesta. Työterveyshuollolla on mahdollisuus ryhtyä kuntouttaviin ja työhönpaluuta helpottaviin toimenpiteisiin työkyvyn ollessa uhattuna."

"Työhyvinvoinnin parantamisessa on tärkeää lisätä tiedon kulkua työpaikoilla. Toinen keino, jota Suomessa paljon hyödynnetään, on antaa ihmisille mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Työkykyneuvottelut työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon välillä ovat vakiinnuttaneet paikkansa, kun keskustellaan yhdessä työpaikan mahdollisuuksista sopeuttaa työtä työntekijän työkyvyn edellytysten mukaisesti."

"On tärkeää, että ihmisellä on oikea työnkuva. Esimiehen antama palaute ja hänen osoittamansa arvostus ovat työmotivaation kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Myös koulutus on tärkeää työhyvinvoinnin lisäämisessä."

Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista - työntekijällä vai työnantajalla?

"Työhyvinvointi kuuluu kaikille. Se on laajasti ottaen tärkeä osa työyhteisön sosiaalista pääomaa. Kaikkien täytyy siksi vaalia sitä."

"Työterveyshuollolla on asiantuntijan tehtävä yleisissä ja erityisissä terveydellisissä kysymyksissä. Se ei voi ottaa henkilöstöhallinnon tehtäviä, mutta ne voivat toimia yhteistyössä."

Lisätietoja