Talouden vakaa kasvu

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Sosiaaliturva edistää vakaata talouden kasvua ja kilpailukykyä” - kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne

Silmälasipäinen nainen, jolla lyhyehköt hiukset. Taustalla seinää ja ikkunoita, joissa sälekaihtimet.Miten sosiaaliturva edistää talouden vakaata kasvua?

"Monesti sosiaaliturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut nähdään vain menoerinä. Näin ei ole; sosiaaliturva on yksi tärkeimmistä talouskasvun tekijöistä."

"Hyvällä talouskehityksellä varmistetaan, että voidaan luoda hyvinvointia. Hyvinvointiyhteiskunta puolestaan tukee taloudellista kasvua ja kilpailukykyä. Sosiaaliturvalla huolehditaan ihmisten työ- ja toimintakyvystä sekä terveydestä. Ne lisäävät tietysti ihmisten hyvinvointia suoraan, mutta niillä on merkitystä myös koko kansantalouden kannalta."

"Sosiaaliturva parantaa talouden kasvua myös niin, että se toimii turvaverkkona ja auttaa kansalaisia sopeutumaan yhteiskunnan muutoksiin. Sosiaaliturva vahvistaa ihmisten yhteenkuuluvuutta, ja vakaa yhteiskunta taas edistää talouskasvua."

Kuinka rahat saadaan riittämään, kun väestö ikääntyy ja palvelujen tarpeet kasvavat?

"Sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyt laskelmat osoittavat, että nykyisenkaltainen kattava sosiaaliturva on mahdollista turvata tulevaisuudessakin. Edellytyksenä on, että jatkamme varautumista väestön ikääntymiseen, kuten olemme tähänkin asti tehneet. Samalla talouskasvua pitää tukea aktiivisesti."

"Hyvinvoinnin rahoituksen turvaamiseen tarvitaan kolmea asiaa: työllisyysasteen nostamista, terveyttä ja toimintakykyä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehostamista."

"Kun työllisyysaste on korkea, pystytään hyvinvoinnin rahoitus turvaamaan paremmin. Ikääntymisen vuoksi työikäisen väestön määrä laskee, ja siksi tarvitsemme pidempiä työuria. Samalla on hillittävä palvelumenojen kasvua ja huolehdittava ihmisten terveydestä ja toimintakyvystä. Viime vuosina on onnistuttu siinä, että suurin osa eliniän pidentymisen myötä tulleista lisävuosista on terveitä. Jos tämä kehitys jatkuu, eivät hoitomenot räjähdä hallitsemattomasti."

"Suomessa on nyt enemmän hyvinvointia kuin koskaan aiemmin. Silti eriarvoisuutta ei ole saatu vähennetyksi. Eriarvoisuuden kasvuun taittamiseen on nyt kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Se on hallitusohjelmassa yhtenä strategisena painopistealueena."

Lisätietoja