Talouden globalisoituminen

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Talouden globalisoituminen muuttaa sosiaaliturvan toimintakenttää ja haastaa vanhat toimintatavat.” - neuvotteleva virkamies Markus Seppelin

Miten globalisaatio vaikuttaa Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan?

"Kansainvälistyneessä maailmassa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttavat talous, kilpailu ja kulttuurien vuorovaikutus. Osa sosiaali- ja terveyspolitiikkamme muutoksista ja vaikutuksista on sellaisia, joita itse haluamme, mutta osa tulee pakotettuna esimerkiksi kansainvälisestä kauppapolitiikasta tai EU-lainsäädännöstä. Usein myös ajatellaan, että pieni Suomi ei voi tehdä eri tavalla kuin muut tekevät. Siksi vaikutteita otetaan helposti.

"Sosiaalipolitiikka syntyi 1800-luvun lopulla, kun teollistuminen ja vapaiden markkinoiden toiminta kurjistivat oloja. Silloin työsuojelu ja sosiaali- ja terveyspolitiikka tulivat epäkohdista kärsivien ihmisten tueksi. Olemmeko me nyt vähän samankaltaisessa tilanteessa vain muuttuneissa olosuhteissa? Nykyinen tilannehan vie meidät modernin sosiaalipolitiikan juurille. Vapaa maailmankauppa, liikkuvuus ja epävakaa taloustilanne aiheuttavat ongelmianiiden kannalta, joiden kyky toimia globaalissa markkinataloudessa ja hyötyä siitä on syystä tai toisesta rajallinen. Siten klassista sosiaalipolitiikkaa tarvitaan yhä."

"Meillä on pohjoismainen hyvinvointimalli, joka perustuu kattavaan sosiaaliturvaan ja tasavertaisiin palveluihin. Se täytyy pitää pystyssä. Mutta kansallinen lainsäädäntö ei enää riitä. Sen lisäksi täytyy kehittää kansainvälisesti sitovia sopimuksia ja lainsäädäntöä."

"Euroopan unionin haasteena on saada valtiot sitoutumaan sosiaali- ja terveyspolitiikan ja hyvinvoinnin edistämiseen pitkällä aikavälillä. EU:lla on tähän hyvä strategia, mutta sen toteuttamista vaikeuttaa huono taloustilanne ja yhteisymmärrys keinoista hyvinvoinnin turvaamiseksi. Myös EU:n koneisto on osaltaan vaikuttamassa tehokkaan ja vaikuttavan sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumisen reunaehtoihin muun muassa taloudellisten ratkaisujen kautta."

Mitä hyvää globalisaatio voi tuoda tullessaan?

"Muutos on ollut valtavan nopeaa 1900-luvun puolivälistä tähän päivään. Parissa sukupolvessa  suomalaiset ovat päässeet turvesoilta ja sahoilta maailmalle. Maailmankuvamme on avartunut ja kulttuurien vuorovaikutus on vahvistunut. Samalla olemme kohdanneet yhä uusia tapoja ratkoa erilaisia asioita."

"Globalisaatio tuo tietoisuutta toisesta. Sillä on kuitenkin sosiaalisen integraation kannalta hankala kaksoisluonne: Se lisää ymmärrystä, mutta tuo myös epävarmuutta. Vaarana on, että vapaa yksilö loitontuu liian kauaksi tukea tarjoavista kollektiivisista yhteisöistä."

Lisätietoja