Eläke-, kuntoutus- ja työttömyysturvajärjestelmä

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista tehdään ja on tehty totta?

”Eläke-, kuntoutus- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena.” - johtaja Heli Backman

Silmälasipainen nainen, jolla vaalea tukka. Taustalla punaista seinää.Kuulostaa järkevältä. Mitä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa ja miksi tähän mennessä näin ei olisi tehty?

"Toki tähän on aina pyritty. Strategiassa korostetaan sitä, että näin pitää toimia myös jatkossa. Järjestelmää täytyy kehittää niin, ettei siihen ei synny aukkoja. Pitää siis varmistaa, että kukaan ei jää kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle."

"Eläke-, kuntoutus- ja työttömyysturvajärjestelmästä täytyy tehdä rakenteellisesti järkevä niin, että pitkäaikainen etuus, kuten eläke, on vasta viimeinen vaihtoehto. Ensisijaisina ovat erilaiset kuntoutustoimet, joilla tuetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista."

"Työurien pidentämisessä on merkittävää juuri työkyvyn ylläpitäminen. Myös lainsäädännöllä on pyritty ohjaamaan siihen, että ennen kuin työkyvyttömyyseläke myönnetään, pitää kuntoutumismahdollisuudet selvittää. Työeläkejärjestelmässä myönnetään nykyisin entistä enemmän määräaikaisia eläkkeitä, jotka ovat nimenomaan kuntoutusta varten."

"Tärkeää on myös se, ettei järjestelmä erityisesti kannusta pysymään tukien piirissä, jos työntekoon on mahdollisuus."

Miten työuria voidaan pidentää sosiaalivakuutuksen keinoin?

"Kuntoutus on yksi merkittävimmistä keinoista. Myös se on tärkeää, että ensin käytetään lyhytaikaiset etuudet, eli esimerkiksi sairauspäivärahat, ennen kuin voi jäädä eläkkeelle.”

"Eläkejärjestelmää on kehitetty jo pitkään työssä jatkamista kannustavaan suuntaan. Varhaiseläkemuotoja on karsittu erityisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan. Ei ole enää sellaisia väyliä, joiden kautta työelämästä voisi poistua kovin nuoressa iässä paitsi tietysti silloin, jos työkyky on menetetty. Parhaillaan on valmistelussa suuri työeläkeuudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Uudistus nostaa eläkkeellesiirtymisikää, koska vanhuuseläkeikää nostetaan liukuvasti. Ensin asteittain 65 vuoteen ja sen jälkeen eläkeiät nousevat keskimääräisen eliniän noustessa."

"Tärkeintä työurien jatkamisessa on kuitenkin työhyvinvoinnin parantaminen, työkykyä vastaava työ ja jaksaminen. Merkittävästi on onnistuttukin, eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuonna 2014 merkittävästi. Eniten tähän vaikutti työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku "

Lisätietoja