Sosiaali- ja terveyspalveluosasto (STO)

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto (STO) vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja sitä koskevasta lainsäädännöstä.

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asioita, jotka koskevat

 • sosiaalihuollon perus- ja erityispalveluja
 • perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa

Tulosohjaus

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston päällikkö on Kirsi Varhila.

Osaston ryhmät ja vastuut:

Osaston johto ja yhteiset -ryhmä (YHT)

 • hoitaa yleis- ja henkilöstöhallinnon sekä toiminta- ja taloussuunnittelun
 • vastaa osastolle kuuluvien laitosten tulosohjauksesta
 • valmistelee ja sovittaa yhteen osaston toimialaan kuuluvat EU:hun ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät asiat                     

Osastopäällikkö Kirsi Varhila

Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä (AHE)

 • käsittelee asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevat asiat
 • vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ja tietoteknologiaa koskevista asioista
 • antaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusluvat   

Johtaja Annakaisa Iivari

Terveyspalveluryhmä (TEPA)

 • vastaa terveyspalveluja, lääkinnällistä kuntoutusta, oikeuslääkintää, lääkehuoltoa, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevista asioista
 • osallistuu mielenterveyspalveluiden ja päihdehuollon kehittämiseen
 • hoitaa hätäkeskuksiin ja valtion mielisairaaloihin liittyvät asiat
 • käsittelee terveydenhuollon EVO-korvauksiin liittyvät asiat        

Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Sosiaalipalveluryhmä (SOPA)

 • vastaa perheiden, lasten ja nuorten sosiaalipalveluista sekä perhepoliittisista etuuksista
 • hoitaa kansainvälisiä adoptioita sekä valtion koulukoteja koskevia asioita
 • kehittää vanhusten ja vammaisten palveluita sekä kehitysvammahuoltoa
 • hoitaa sotilasvammakorvauksia sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja koskevia asioita
 • vastaa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluasioista                 

Johtaja Jaana Huhta

Digitalisaatio- ja tiedonhallintaryhmä (DITI)

 • ohjaa ja kehittää digitalisaatiota ja tiedonhallintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • käsittelee asioita, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia ja alueellisia tietojärjestelmäpalveluita sekä niiden ohjausta ja hallintaa, tietohallintoa, tietosuojaa ja tietoturvallisuutta

Johtaja Minna Saario