Gruppen för digitalisering och informationshantering (DITI) - Personal