FI SV

Reform av social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av social- och hälsovårdens tjänster och dess strukturer.

Målet med reformen är att skapa mer jämlik tillgång till tjänster och att minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan människorna.

Alla information och material om social- och hälsovårdsreformen finns på reformens webbsidor soteuudistus.fi.

Reformen ingår i Sanna Marins regeringsprogrammet.

Lisätietoja

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö 0295163338  


Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO 0295163280  


Pasi Pohjola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163585