Tutkimuksia terveydenhuollon tietoteknologiasta

Suomi sijoittuu kansainvälisissä terveydenhuollon tietotekniikan vertailuissa toistuvasti kärkiviisikkoon yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Nämä lähinnä EU:n (European Hospital Survey 2013, Benchmarking deployment of eHealth among General Practitioners 2013) ja WHO:n (From Innovation to implementation - eHealth in the European WHO Region 2016) säännöllisesti tekemät tutkimukset keskittyvät muun muassa sähköisen sairaskertomuksen, tiedonvaihdon, telemonitoroinnin yms. teknologioiden saatavuuteen.

WHO

OECD

OECD-tutkimus 2016:

Yleisartikkeli eHealth arvioinnista:

EU

The Information Technology & Innovation Foundation ITIF

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Omat arvioinnit

STM ja THL teettivät vuonna 2013 tutkimuksen terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista strategiatyön tueksi.

Teknologiakartoitussarjaa (STEPS) on tehty vuodesta 2003. THL on vetovastuussa

How does Finland score in international ICT surveys?