Yleistä asiakasmaksuista - usein kysyttyä

Tälle sivulle on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksuista. Vastaukset ovat yleisluontoisia ja suuntaa-antavia. Sosiaali- ja terveysministeriö ei voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin oikeudellisesti sitovalla tavalla. Ministeriö voi hallinnollisena viranomaisena antaa ainoastaan yleistä ohjausta.

Asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (asiakasmaksulaki, 734/1992) ja asetuksessa (asiakasmaksuasetus, 912/1992).

Sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä voit tarvittaessa ottaa yhteyttä kunnan sosiaaliasiamieheen. Terveydenhuollon palveluja koskeviin kysymyksiin vastaa puolestaan kunnan potilasasiamies. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia. Niiden käsittelystä vastaavat kunnat, aluehallintovirastot, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri.

Muutoksenhaku

Asiakasmaksulain 15 §:n perusteella maksua koskevaan viranhaltijan päätökseen voi hakea muutosta ensin oikaisuvaatimuksella ja siihen annetusta päätöksestä valittamalla hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimukselle säädetty määräaika alkaa kulua siitä, kun maksuvelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Maksua koskevaan päätökseen tulee asiakasmaksulain mukaan liittää ohjeet siitä, miten päätös voidaan saattaa oikaisua varten toimielimen käsiteltäväksi. 

Usein kysyttyä: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut