Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2012–2019

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sairausvakuutus                
- kaikki työnantajat   2,12  2,04 2,14  2,08 2,12 1,08 0,86 0,77
                 
Työttömyysvakuutus                
- palkkasumma v. 2019  alle 2 086 500 euroa 0,8  0,8  0,75   0,8 1,0 0,8 0,65 0,50
- palkkasumman 2 086 500 euroa ylittävältä osalta 3,2  3,2  2,95  3,15 3,9 3,3 2,60 2,05
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,8  0,8  0,75   0,8 1,0 0,8 0,65 0,50
                 
Työeläkevakuutus                 
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,35  17,35 17,75   18,0 18,0 17,95 17,75 17,35
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)   17,35  17,35 17,75   18,0 18,0 17,95 17,75 17,25
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu  19,85  19,73 20,40

20,11

17,82 16,95 16,88 17,15
                 
Vakuutetut 2012   2013 2014  2015 2016 2017 2018 2019
Sairausvakuutus                
Sairaanhoitomaksu                
- palkansaajat ja yrittäjät 1,22  1,30   1,32   1,32 1,30 0,00 0,00 0,00
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,39  1,47   1,49   1,49 1,47 1,45 1,53 1,61
Päivärahamaksu                
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 0,82  0,74 0,84  0,78 0,82 1,58 1,53 1,54
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 282 euroa           0,00 0,00 0,00
-YEL-yrittäjät  0,97  0,88 0,97   0,91 0,95 1,64 1,70 1,77
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 282 euroa           0,06 0,17 0,23
                 
Työttömyysvakuutus  0,6  0,6   0,5   0,65 1,15 1,6 1,9 1,5
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
 0,2  0,2 0,19   0,24 0,46 0,7 0,92 0,78
                 
Työeläkevakuutus                
- alle 53-vuotiaat palkansaajat  5,15  5,15   5,55   5,7 5,7 6,15 6,35 6,75
- 53-62-vuotiaat  palkansaajat   6,5  6,5 7,05   7,2 7,2 7,65 7,85 8,25
- 63 vuotta täyttäneet  palkansaajat 6,5 6,5 7,05 7,2 7,2 6,15 6,35 6,75
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 22,5  22,5 23,3  23,7 23,6 24,1 24,1 24,1
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 23,85  23,85 24,8   25,2 25,1 25,6 25,6 25,6
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 23,85 23,85 24,8 25,2 25,1 24,1 24,1 24,1

Muualla palvelussamme