Sosiaaliturvauudistuksen yleisölle avoimia tapahtumia

Tulevat tapahtumat


Menneet tapahtumat

Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden päätösseminaari – kohti uudistuksen seuraavaa vaihetta

Aika: torstai 16.3.2023 klo 14–16
Tallenne sosiaali- ja terveysministeriön Youtube-kanavalla

Tervetuloa sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean avoimeen seminaariin, jossa julkaistaan komitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö! Tammikuussa komitean kokouksessa hyväksytty välimietintö sisältää 31 ehdotusta sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Seminaarissa komitean pysyvät asiantuntijat keskustelevat välimietinnön ehdotuksista ja uudistuksen seuraavista askeleista. Mihin ehdotukseen seuraavan hallituksen tulisi tarttua ensimmäisenä? Mihin sosiaaliturvakomitean tulisi keskittyä jatkossa?

Ohjelma

Katsaus sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työhön
sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Keskustelu 1: Seuraavat askeleet sosiaaliturvan uudistamiseksi – mitä tulisi uudistaa seuraavalla hallituskaudella?

Keskustelemassa Anna Kukka, neuvottelujohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, Janne Makkula, johtaja, Suomen Yrittäjät, Ida Nummelin, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, STTK, Katri Ojala, johtava asiantuntija, Akava ja Ilkka Oksala, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto. Kommenttipuheenvuoron pitävät Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry, Titta Hiltunen, vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ja Sari Kokko, puheenjohtaja, järjestöjohtaja, Vammaisfoorumi ry.

Keskustelun juontaa Liisa Siika-aho, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Keskustelu 2: Toimeenpanon ja tutkimuksen havainnot sosiaaliturvan uudistamisesta: Millä keinoilla sosiaaliturvaa tulisi selkeyttää ja tuoda nykypäivään?

Keskustelemassa Outi Antila, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos, Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos ja Susan Kuivalainen, osastopäällikkö, Eläketurvakeskus.

Keskustelun juontaa Essi Rentola, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Miten sosiaaliturvauudistus näkyy seuraavan hallituskauden suunnittelussa? 
Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö


Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän loppuraportin julkaisutilaisuus

Aika: maanantai 6.3.2023 klo 9–11 
Tallenne sosiaali- ja terveysministeriön Youtube-kanavalla

Sosiaaliturvauudistusta valmisteleva parlamentaarinen komitea järjestää maanantaina 6.3.2023 klo 9.00–11.00 avoimen seminaarin, jossa komitean alainen Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmä julkaisee loppuraporttinsa.

Ohjelma
Tilaisuuden avaus, työryhmän puheenjohtaja Johanna Lammi-Taskula, THL
Videotervehdys, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Raportin esittely

Keskustelu 1: Työryhmän valmistelemat ehdotukset lasten ja perheiden sosiaaliturvan uudistamiseksi

Keskustelemassa työryhmän puheenjohtaja tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula THL:sta ja varapuheenjohtaja osastopäällikkö Liisa Siika-aho STM:stä.

Kommenttipuheenvuorot: Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, THL, Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto, Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija, EK

Keskustelu 2: Sosiaaliturvan uudistaminen haavoittuvassa asemassa olevien ja kahden kodin lasten näkökulmasta

Paneelikeskustelussa keskustelemassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, sosiaali-neuvos Marjo Malja, STM ja erikoistutkija Anneli Miettinen, Kela. Työryhmän sihteeri hallitussihteeri Annika Juurikko alustaa aiheisiin ja osallistuu keskusteluun. 

Loppusanat, Pasi Moisio, puheenjohtaja, sosiaaliturvakomitea

Lisätietoa: Helena Solin, suunnittelija, [email protected], p. 0295 163 655.


Käyttäytymisvaikutusten arvioinnista apua sosiaaliturvan uudistamiseen - esimerkkejä Hollannista

Aika: keskiviikko 15.2.2023 klo 9–12
Paikka: Kelan päätalo, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Tervetuloa Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön seminaariin sosiaaliturvan uudistamisesta keskiviikkona 15.2.2023. Seminaarissa hollantilaiset asiantuntijat kertovat tavoista, joilla he analysoivat ihmisten käyttäytymistä sosiaaliturvalainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Tilaisuuden ensimmäinen esitys käsittelee käyttäytymisvaikutusten analysointia ja arviointia. Toisessa esityksessä keskitytään asiakkaan tilannekuvan analytiikkaan sekä EU:n tietosuoja-asetuksen rajoissa räätälöityihin palvelupolkuihin.

Puhujat tulevat UWV:sta (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen / the Dutch institute for employee benefit schemes)

 • Hella Busstra, Strategic Policy Advisor; expert on ‘Capacity To Act’
 • Maurice Guiaux, Senior Research Analyst and Advisor
 • Brigitte van Buggunum, Head of Client Expertise, Client & Services Division

Ohjelma
8.30–9.00 Aamukahvi
9.00–9.10 Tervetulosanat – Pääjohtaja Outi Antila
9.10–10.10 Capacity to act: Hella Busstra & Maurice Guiaux
10.10–10.20 Kysymyksiä
10.20–10.30 Tauko
10.30–11.30 Profiling and customer journey: Brigitte van Buggenum
11.30-11.40 Kysymyksiä


Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Lasten ja nuorten kuuleminen sosiaaliturvauudistuksessa

Aika: perjantaina 20.1.2023 klo 9.00–10.30
Paikka: Teams-webinaari

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Nuorten Akatemia esittelevät Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Lasten ja nuorten kuuleminen sosiaaliturvauudistuksessa -raportin tuloksia julkaisutilaisuudessa perjantaina 20.1.2023 klo 9.00–10.30.

Yli 1500 nuorta osallistui kuulemistoimenpiteisiin ympäri Suomea. Kuuleminen toteutettiin osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua ja kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Tervetuloa kuulemaan, mitä nuoret ovat mieltä sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta!

Ohjelma:

Lasten osallisuus sosiaaliturvauudistuksessa, Sara Mäkäräinen, STM

Lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä: tulosten esittely, Sonja Hämäläinen, Nuorten Akatemia

Kommenttipuheenvuorot

 • Mikko Niemelä, professori, Turun yliopisto
 • Titta Hiltunen, vaikuttamisen asiantuntija, Allianssi ry
 • Pasi Moisio, puheenjohtaja, sosiaaliturvakomitea

Keskustelu

Miten lapsen oikeudet turvataan lainvalmistelussa? Johanna Laisaari, lapsistrategian pääsihteeri, VNK

Tilaisuus järjestetään webinaarina Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 19.1.2023. Ilmoittautuneille lähetetään kalenterikutsu, jossa on linkki tilaisuuteen. Tilaisuudesta ei ole saatavilla tallennetta.

Raportti ja sen tiivistelmä on julkaistu osoitteessa https://stm.fi/sotunuorille.

Lisätietoa: Sara Mäkäräinen, asiantuntija, [email protected], p. 0295 163 168


Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat –selvitysraportin julkaisutilaisuus

Aika: tiistaina 10.1.2023 klo 9.00–10.30 
Paikka: Teams-webinaari 

Sosiaaliturvaa uudistetaan parlamentaarisena komiteatyönä. Osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua on selvitetty erilaisia tapoja järjestää sosiaaliturvaa. Tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva työryhmä julkaisee tiistaina 10.1.2023 selvitysraportin sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Tarkastelussa ovat erityisesti perustulo, sosiaalitili sekä yksi perusturvaetuus ja osallistumislisä.

Selvitysraportissa luodaan katsaus järjestämistavoista käytyyn keskusteluun, aiempiin kokeiluihin ja vaikutusarvioihin sekä vertaillaan vaihtoehtoisia järjestämistapoja nykyjärjestelmään niiden perusperiaatteiden osalta. Raportti sisältää myös havainnollistavat konkreettiset esimerkkimallit järjestämistavoista ja arviot niiden vaikutuksista.

Ohjelma:

Alkusanat: Essi Rentola, STM, johtaja, tutkimus- ja arviointijaoston puheenjohtaja

Selvitysraportin esittely: Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat –selvitystyöryhmä                  

 • Perustulo Jussi Tervola, THL, tutkimuspäällikkö
 • Sosiaalitili Allan Seuri, OKM neuvotteleva virkamies
 • Yksi perusturvaetuus ja osallistumislisä, Paula Saikkonen, THL, tutkimuspäällikkö

Keskustelu

Loppusanat, Pasi Moisio, THL, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja


Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa: Perhesuhteet ja sukupuolten tasa-arvo sosiaaliturvauudistuksessa

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean kaikille avoin seminaari. 

Aika: 13.12.2022 klo 14–16 
Tallenne STM:n Youtube-kanavalla 

Perhetilanne vaikuttaa sosiaaliturvaetuuksien määräytymiseen eri tavoin. Perhesuhteet ja sukupuolten tasa-arvo kytkeytyvät keskeisesti myös lasten hoivaan ja elatukseen. Tässä seminaarissa sosiaaliturvakomitean kansanedustajajäsenet paneutuvat hoivan, tasa-arvon ja työllisyyden kysymyksiin pienten lasten perheissä. Lisäksi keskustellaan siitä, mikä on perheen rooli tulevaisuuden sosiaaliturvassa.

Ohjelma: 

Tilaisuuden avaus, juontaja Kirsi Heikel

Avauspuhe, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Keskustelu 1: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä 

Elokuussa voimaan tulleella perhevapaauudistuksella pyritään tasaamaan pienten lasten vanhempien välisiä hoivavastuita ja lisäämään sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Uudistus ei ulottunut lastenhoidon tukiin, joilla on merkittävä vaikutus lastenhoitoon ja ansiotyön tekemiseen sekä erityisesti naisten työuriin. Tuleeko sosiaaliturvauudistuksella tavoitella pienten lasten vanhempien työllisyyden lisäämistä ja jos, niin millä keinoin? Mitä vaikutuksia mahdollisilla uudistuksilla olisi lapsiperheiden arkeen ja sukupuolten tasa-arvoon?

Keskustelemassa kansanedustajat Bella Forsgrén vihr., Harry Harkimo liik., Katri Kulmuni kesk., Arto Satonen kok.

Johdatus aiheeseen: Tapio Räsänen, tutkija, Kela
                                                    
Keskustelu 2: Perheen ja sukupuolten tasa-arvon merkitys tulevaisuuden sosiaaliturvassa 

Sosiaaliturvaa uudistettaessa on otettava kantaa siihen, miten vastuu, elatus ja huolenpito jakautuvat yksilön, perheen ja yhteiskunnan välillä. Sosiaaliturvan tulisi myös kohdella erilaisia perheitä yhdenvertaisesti ja vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa. Kuinka suuri vastuu perheille kuuluu jäsentensä toimeentulosta nyt ja tulevaisuudessa? Voiko sosiaaliturvalla lisätä sukupuolten tasa-arvoa eri perhetilanteissa? Miten sosiaaliturvauudistus voisi edistää naisten taloudellista itsenäisyyttä? 

Keskustelemassa kansanedustajat Kaisa Juuso ps., Anna Kontula vas., Matias Mäkynen sdp., Anders Norrback rkp., Sari Tanus kd.

Johdatus aiheeseen: Katja Repo, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Kommentit keskusteluihin: Johanna Lammi-Taskula, Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän puheenjohtaja, tutkimuspäällikkö, THL

Loppusanat, Pasi Moisio, sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja


Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa: reilu vihreä siirtymä ja sosiaaliturvan rajat

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean kaikille avoin seminaari.

Aika: keskiviikko 16.3.2022 klo 9-11
Paikka: Tilaisuus striimataan Helsingin Yliopiston Tiedekulmasta
Linkki tallenteeseen: https://www.youtube.com/watch?v=ELn9JPGw1Yk

Ohjelma:
Tilaisuuden avaus, juontaja Reetta Räty

Sosiaaliturvauudistuksen eteneminen, juontaja Reetta Räty ja sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio

Paneeli 1: Reilu vihreä siirtymä
Panelisteina: sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiö, tutkimuspäällikkö ja sosiologian professori Maria Vaalavuo ja nuorten ilmastodelegaatti Akseli Rouvari

Paneeli 2: Solidaarisuuden rajat tulevaisuuden sosiaaliturvassa
Panelisteina: valtiotieteiden tohtori Markku Lehto, Erikoistutkija Jyri Liukko ja yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi

Loppusanat, Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio


Hyvinvoinnin tulevaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa – väestörakenne, rahoitus ja sosiaaliturva

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean kaikille avoin seminaari.

Aika: tiistai 5.10.2021 klo 12-14
Paikka: tilaisuus striimattiin Musiikkitalosta
Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/yLD4FYZGxHA

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus, juontaja Reetta Räty

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen puheenvuoro

Paneeli 1: Väestökehitys (Huom! Ensimmäinen paneelikeskustelu on poistettu tallenteesta yhden keskustelijan jälkikäteisen toiveen johdosta)
Panelisteina: työelämäprofessori Olli Kangas, tutkimusprofessori Anna Rotkirch,
aluetutkija Timo Aro, STN-konsortionjohtaja, dosentti Marika Jalovaara

Paneeli 2: Sosiaaliturvan rahoitus
Panelisteina: johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, kehityspäällikkö Heikki
Tikanmäki, tutkimusprofessori Hennamari Mikkola

Loppusanat, Sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio


Riittävä ja välttämätön toimeentuloturva

 Keskustele ja osallistu tapahtumaan Twitterissä aihetunnisteella #sosiaaliturvauudistus tai merkitsemällä twiittiin sosiaaliturvauudistuksen Twitter-tili @sosiaaliturva.
 
Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean kaikille avoin seminaari
Aika: 16.6.2021 klo 13.00–14:50
Paikka: Suora verkkolähetys Helsingin yliopiston tiedekulmasta, paikalla vain tilaisuuden esiintyjät.
Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/n7HXhi-cpME

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus
juontaja Jussi-Pekka Rantanen

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen puheenvuoro

Paneeli 1: Mitä perusturva ja viimesijainen turva kattavat? Kuinka ne huomioivat yksilöiden erilaiset lähtökohdat ja tilanteet?

Teema 1: Miksi toimeentulotuesta on tullut perusturvan pitkäkestoinen täydentäjä ja korvaaja? Entä mitä kansalaiset ajattelevat sosiaaliturvasta? 
Alustaja: THL:n erikoistutkija Paula Saikkonen
 
Teema 2: Miksi osa ihmisistä ei kykene huolehtimaan omasta toimeentulostaan? Mitä syitä tälle asialle on? 
Alustaja: Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta
 
Teema 3: Miten perustuslain tarkoittama oikeus sosiaaliturvaan huomioi yksilöt? 
Alustaja: Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
 
Kommenttipuheenvuoro: Pasi Moisio ja Heikki Hiilamo


Paneeli 2: Onko perusturvassa aukkokohtia ja onko taso riittävä?

Teema 4: Asumismenojen tukeminen asumistuella ja toimeentulotuella. Minkälainen tilanne on tällä hetkellä? 
Alustaja: Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula
 
Teema 5: Nuoret, joilla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen tai opintotukeen. Mitä vaikutuksia tällä tilanteella on nuoriin? Entä laajemmin? 
Alustaja: Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki 
 
Kommenttipuheenvuoro: Pasi Moisio ja Heikki Hiilamo


Työ ja turva

Sosiaaliturvauudistus järjesti seminaarin, jonka aiheena oli uudistuva sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittaminen. ”Työ ja turva” -seminaari järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Tiedekulman kanssa.

Seminaarin puhujat olivat Antti Koivula, Jaakko Kiander, Teemu Lehtinen ja Merja Kauhanen.  Juontajana toimii Reetta Räty.

Aika: Tiistaina 9.2.2021 klo 13-14.45
Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma
Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/clyNYa_GwBc

Ohjelma

Juontaja Reetta Räty avaa tilaisuuden

Avauspuheenvuoro: Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Teema 1: Mikä merkitys työhön osallistumisella on sosiaaliturvan (niin etuuksien kuin palvelujen) rahoitukselle? Voiko sosiaaliturvajärjestelmämme rahoitus rakentua nyt tai tulevaisuudessa muulle kuin työlle? Jos muulle, niin mille?
Alustajana Kiander ja Opponenttina Lehtinen.
Panelistit: Kiander, Lehtinen, Koivula, Kauhanen

Teema 2: Miten sovittaa velvollisuus elättää itsensä ja oikeus sosiaaliturvaan? Miten näet oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainon?
Alustajana Teemu Lehtinen ja opponenttina Jaakko Kiander.
Panelistit: Kiander, Lehtinen, Antti Koivula, Merja Kauhanen

Teema 3: Minkälainen on oikeudenmukainen sosiaaliturvajärjestelmä (esim. elämänkaarella, työikäisten eri ryhmien, sukupuolten ja sukupolvien välillä)?
Alustajana: Kauhanen ja opponenttina: Koivula.
Panelistit: Kiander, Lehtinen, Koivula, Kauhanen

Teema 4: Miten sosiaaliturvalla voidaan vastata sellaisiin tulevaisuuden haas-teisiin kuin väestön ikääntyminen ja osaavan työvoiman saatavuus?
Alustajana: Koivula ja opponenttina: Kauhanen.
Panelistit: Kiander, Lehtinen, Koivula, Kauhanen

Loppupuheenvuoro: Juontaja ja sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio


Lapsen kaksi kotia – vuoroasumisen ja sosiaaliturvan solmukohdat

Tutkimuksen julkaisu ja Kelan verkkoseminaari.

Aika: Torstaina 26.11.2020 klo 9-11.45
Linkki tallenteeseen: https://www.youtube.com/watch?v=o2E6qrOrFQw

Seminaarin teemoina ovat muun muassa vuoroasumisen yleisyys Suomessa, vuoroasumisen vaikutukset sosiaaliturvaan ja kansainväliset käytännöt vuoroasumisen huomioimisesta lainsäädännössä. 

Seminaarin puhujina ovat Kelan ja Turun yliopiston asiantuntijat. 

Seminaarissa julkistettiin selvitys lasten vuoroasumisen nykytilasta ja sen vaikutuksista sosiaaliturvan kehittämiseen. 

Ohjelma

Seminaarin avaus, pääjohtaja Outi Antila, Kela

Avauspuheenvuoro: Ministeri Aino-Kaisa Pekonen

Kuinka yleistä lasten vuoroasuminen on Suomessa?
Tutkija Anneli Miettinen, Kelan tutkimus

Lapsen kaksi kotia – entä palvelut?
Tutkija Miia Saarikallio-Torp ja erikoistutkija Ella Sihvonen, Kelan tutkimus

Kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo, Suomen Uusperheiden Liitto

Keskustelua, kysymyksiä

Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva eri maissa
Akatemiatutkija Mia Hakovirta, Turun yliopisto (Twitter: @HakovirtaMia)

Kommenttipuheenvuoro
Johtaja Liisa Siika-aho, Sosiaali- ja terveysministeriö (Twitter: @LSiikaaho)

Puheenvuoro vuoroasumisen kansainvälisestä tutkimuksesta (esitys englanniksi)
Professori Daniel Meyer, University of Wisconsin-Madison, Yhdysvallat

Lisätietoja:
Tutkija Anneli Miettinen, p. 020 634 4129, [email protected]


Faces of Joblessness - OECD:n työttömyyttä käsittelevän raportin julkaisutilaisuus ja paneelikeskustelu 

OECD on tutkinut työttömyyttä ja työllistymisten esteitä eri ryhmien kohdalla Suomessa (Faces of Joblessness in Finland - a people-centred perspective on employment barriers and policies). STM on tilannut selvityksen yhdessä Kelan kanssa.

STM järjesti raportin julkaisutilaisuuden to 8.10. klo 12-13.15 ja paneelikeskustelun heti perään klo 13.15-14.00. Alla tarkempi ohjelma. Tilaisuus järjestettiin englanniksi. 

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus
klo 12.03 – 12.10 OECD:n johtaja Stefano Scarpetta (Director for Employment Labour and Social Affairs) 
klo 12.10 – 12.40 OECD:n tutkija Emily Farchy esittelee tutkimuksen ja keskeiset tulokset 
klo 12.40 – 12.50 yhteenveto tuloksista suomeksi
klo 12.50 – 12.55 Sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Saila Ruuthin puheenvuoro 
klo 12.55 – 13.00 Työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Ville Kopran puheenvuoro 
klo 13.00 – 13.15 toimittajien kysymykset
klo 13.15 – 14.50 paneelikeskustelu, aiheena OECD:n raportin hyödyntäminen.

Panelisteina olivat Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Minna van Gerven, Kelan juristi Teija Hautera, MDI Public Oy:n johtava asiantuntija Mikko Valtakari, sekä OECD:n tutkija (vahvistetaan myöhemmin). Paneelin veti sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja Pasi Moisio. 


Vahvuudet ja varjopuolet - suomalaisen sosiaaliturvan säilyttämisen arvoiset asiat ja keskeiset ongelmat

Seminaari yhteistyössä Helsingin yliopiston Tiedekulman kanssa. Keskustelijat: Mats Brommels, Kari Välimäki, Osmo Soininvaara, Asmo Maanselkä, Osmo Kontula, Antti Kauhanen, Elli Aaltonen ja Johanna Perkiö. Heidän näkemyksiään kommentoivat tutkijat Merja Kauhanen, Liisa Häikiö, Mikko Niemelä ja Olli Kangas. Tilaisuuden avasi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Seminaari järjestettiin kaikille avoimena, suorana verkkolähetyksenä.

Aika: Maanantaina 21.9.2020 klo 13–15

Linkki tallenteeseen: https://www.youtube.com/watch?v=ARSvUb2mEFM

Seminaarin juonsi toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.

Ohjelma 21.9.2020 klo 13-15: 

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen avaussanat

Osa 1: Työ ja sosiaaliturva 

 • Keskustelijat: tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, projektitutkija Johanna Perkiö, tietokirjailija Osmo Soininvaara
 • Kommentaattorit: tutkijat Liisa Häikiö, Olli Kangas ja Merja Kauhanen 

Osa 2: Sosiaaliturva ja elämänvaiheet

 • Keskustelijat: työelämäprofessori Elli Aaltonen, tutkimusprofessori Osmo Kontula, puoluesihteeri Asmo Maanselkä
 • Kommentaattorit: tutkijat Olli Kangas, Merja Kauhanen ja Mikko Niemelä

Osa 3: Vapaus ja vastuu

 • Keskustelijat: professori Mats Brommels ja toimitusjohtaja Kari Välimäki
 • Kommentaattorit: tutkijat Liisa Häikiö, Olli Kangas ja Mikko Niemelä

Komitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moision päätössanat. 


Poikkeukselliset ajat ja muuttuva sosiaaliturva.

Keskustelutilaisuus sosiaaliturvakomitean 1. työpaperin tiimoilta järjestettiin 31.8.2020. Puhujina työpaperin kirjoittaja, ohjelmajohtaja Olli Kangas (Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen akatemia), emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen sekä yleisen valtio-opin dosentti ja BIBU-tutkimushankkeen työpaketin johtaja Hanna Wass.

Linkki tallenteeseen: https://www.youtube.com/watch?v=_jMWva-DIJo