Sosiaaliturvakomitea

Valtioneuvosto asetti keväällä 2020 parlamentaarisen komitean valmistelemaan sosiaaliturvauudistusta. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Sosiaaliturvakomiteassa on jäsenenä kansanedustaja kaikista eduskuntaryhmistä. Lisäksi mukana on pysyviä asiantuntijoita. Komitean työtä tukee viisi jaostoa: työllisyyden ja osaamisen jaosto, työ- ja toimintakykyjaosto, asumisen jaosto, hallintojaosto ja tutkimus- ja arviointijaosto.

Komitean kokoukset

Komitean seuraavat kokouspäivät löytyvät sosiaaliturvauudistuksen aikajanalta.

Komitean kokoonpano

Puheenjohtajat: 

Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
1. varapuheenjohtaja: kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali-ja terveysministeriö
2. varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Liisa Siika-aho, sosiaali-ja terveysministeriö
3. varapuheenjohtaja: johtaja Essi Rentola, sosiaali- ja terveysministeriö
4. varapuheenjohtaja: johtaja Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet: 

kansanedustaja Tarja Filatov, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Matias Mäkynen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Kaisa Juuso, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Arto Satonen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Elina Valtonen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Katri Kulmuni, Keskustan eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Pekka Aittakumpu, Keskustan eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Bella Forsgrén, Vihreä eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Noora Koponen, Vihreä eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Anna Kontula, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Jussi Saramo, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Sari Essayah, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
(varajäsen kansanedustaja Antero Laukkanen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä)

kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt-eduskuntaryhmä
(ei varajäsentä) 

Pysyvät asiantuntijat:

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali-ja terveysministeriö
osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies Mikko Horko, sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja Jaana Rissanen, sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos Ulla Hämäläinen, valtiovarainministeriö
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus-ja kulttuuriministeriö
lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen, oikeusministeriö
asuntoneuvos Tommi Laanti, ympäristöministeriö
pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos
pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos
tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
toimitusjohtaja Mikko Kautto, Eläketurvakeskus ETK
johtaja likka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
neuvottelupäällikkö Anna Kukka, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät SY
sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
johtaja Minna Ahtiainen, STTK ry
johtava asiantuntija Katri Ojala, Akava ry
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto
toimitusjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry
vaikuttamistyön asiantuntija Titta Hiltunen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
järjestöjohtaja, puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry