Sosiaaliturva ja koronakriisi

Tutustu keskeisiin covid-19 –epidemian ja sosiaaliturvan yhteyksiä käsitteleviä selvityksiin sekä tietoon epidemian sosiaalipoliittisista vaikutuksista. Lista tarjoaa esimerkkejä siitä, millaista tietoa epidemiatilanteen ja sosiaaliturvan yhteyksistä on saatavilla ja valmisteilla. Materiaali on osa sosiaaliturvauudistuksen tietopohjaa.

 

Selvityksiä ja hankkeita

Ohjelmajohtaja Olli Kangas, Suomen Akatemian strateginen tutkimus:

Korkean profiilin ryhmä (pj arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen):

Strategisen tutkimuksen neuvoston teemaluonnos 2021:

Sisäministeriö ja Juho Saari: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä (2. vaiheen raportti):

COVID-19 -tiedepaneeli:

 

Koronaan liittyvää ajantasaista tilastotietoa sosiaaliturvasta

Kansaneläkelaitos:

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Helsinki Graduate School of Economics:

OECD:n koronasivusto:

Eurostatin koronasivustolla on EU:n laajuisia tilastoja mm. työttömyystilanteesta: