Seulonnat

UltraäänitutkimusSeulonnalla tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimuksia tai näytteiden ottamista, jotta voidaan löytää seulottava tauti, sen esiaste tai taudinaiheuttaja.

Väestön seulontojen tavoitteena on sairauksien varhainen löytäminen ennen kuin ne muutoin löydettäisiin esimerkiksi oireiden perusteella. 

Seulonnat järjestää hyvinvointialue

Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää seulonnat asukkailleen. Seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista.

Hyvinvointialue voi toteuttaa seulonnat itse tai hankkia ne muulta palveluntuottajalta.

Hyvinvointialueen on myös jaettava riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista, järjestämisestä, vaikuttavuudesta sekä seulontaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä. 

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti hyvinvointialueen pitää järjestää

  • rintasyöpäseulonta
  • suolistosyövän seulonta
  • kohdun kaulaosan syövän seulonta ja
  • raskauden aikaiset seulonnat: varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus, sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta.

Hyvinvointialue voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös ohjelmaa täydentäviä seulontoja tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudinaiheuttajan löytämiseksi. 

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden ja Uudellamaalla HUS-yhtymän on huolehdittava valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisten jatkotutkimusten ja seulontaprosessin laadunvarmistuksesta mukaan lukien harvinaisten aineenvaihduntatautien seulonta vastasyntyneiltä.

STM:n keskeiset säädökset, suositukset ja ohjeet seulontoihin

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa seulontoja koskevasta lainsäädännöstä.

Seulontaohjelmien arviointikriteerit:

Säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä STUK:n tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Lisätietoa

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163014   Sähköpostiosoite: