Áigeguovdil | Äigikyevdil | Ääiʹjpoddsaž

Dán siidui leat čohkkejuvvon sámegiel dieđáhusat. Liŋkkat dolvot davvisámegiel dieđáhussii, ja seamma dieđáhusas deaksta lea maid anárašgillii ja nuortalašgillii.

*

Taan siijđon láá čoggum sämikielâliih tiäđáttâsah. Liiŋkah tuálvuh tavesämikielâlii tiäđáttâsân, já siämmáš tiäđáttâsâst tekstâ lii meiddei anarâškielân já nuorttâlâškielân.

*

Sääʹmǩiõllsaž teâđtõõzz lie norrum tän seidda. Liiŋk veʹǩǩe tâʹvvsääʹmǩiõllsaž teâđtõʹsse, da seämma teâđtõõzzâst teʹkstt lij aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle še.

Varraseamos dieđáhusat ja ođđasat | Vorrâsumos tiäđáttâsah já uđđâseh | Ođđsumus teâđtõõzz da ođđâz

Sode-ministarat ođastusas: Buresdoaibmi ráhkadus duddjo dorvvu boahtteáigái

OKM OM PLM SM STM Stáhtaráđi kansliija VM YM
Dieđáhus 9.12.2020 13.49

Ráđđehus linnjii sode-ođastusa ovdáneamis

SM STM VM
Dieđáhus 5.6.2020 14.52
— 50 Items per Page
Showing 1 - 50 of 58 results.