Sairaanhoitopiirit ja erityisvastuualueet

Kuntien muodostamat sairaanhoitopiirit vastaavat erikoissairaanhoidon järjestämisestä alueellaan. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymät suunnittelevat ja kehittävät erikoissairaanhoitoa niin, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Sairaanhoitopiirejä on Ahvenanmaa mukaan lukien 21. Jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin.

Sairaanhoitopiirien tehtävät

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä antaa ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Palvelut on annettava yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein.

Sairaanhoitopiirit vastaavat

  • kunnallisen terveydenhuollon tuottamien laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta
  • tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta alueellaan
  • kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta.

Sairaanhoitopiireistä ja niiden tehtävistä säädetään erikoissairaanhoitolaissa.

Erityisvastuualue (erva)

Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli sairaanhoitopiirien rajojen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden eli ns. miljoonapiirien pohjalta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mitkä ovat erityisvastuualueita ja mitkä sairaanhoitopiirit kuuluvat mihinkin erityisvastuualueeseen. 

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163642