Koronaviruksesta selkokielellä ja monikielisesti

Tällä sivulla on kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät esimerkiksi selkosuomeksi, viittomakielellä ja monikielisesti tehtyyn koronavirusviestintään.

Mistä saan selkokielistä tai kuvin tuettua tietoa koronaviruksesta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt koronavirustilanteesta selkokielistä aineistoa. Mukana on myös selkokielellä tehty ohje Koronavilkku-sovelluksen asentamiseen.

Kela kertoo omilla nettisivuillaan selkosuomeksi, miten koronavirustilanne vaikuttaa Kelan palveluihin.

Selkokielistä ja kuvin tuettua koronavirustietoa jakaa Selkokeskuksen sivu, jolla on linkkejä myös ruotsinkieliseen aineistoon.

Kaikki eivät kommunikoi puhumalla. Heitä ja heidän läheisiään varten Papunet on koonnut koronavirukseen liittyvää kuvilla tuettua tietoa, ohjeita ja keskustelusanastoa.

Onko koronaviruksesta olemassa viittomakielistä viestintää?

Kuurojen liitto kerää nettisivuilleen koronavirusta koskevaa viittomakielistä aineistoa.

Kaikissa valtioneuvoston tiedotustilaisuuksissa on viittomakielen tulkkaus. Tiedotustilaisuuksista ilmoitetaan valtioneuvoston sivuilla.

STM:n ja THL:n järjestämissä infoissa on viittomakielen tulkkaus.

Mistä saan kansantajuisia tulostettavia ja kuvitettuja ohjeita käsienpesusta? 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistopankissa on tulostettavia tietoiskuja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tietoiskuja on oikeaoppisen käsienpesun lisäksi muun muassa riittävästä turvavälistä, vierailujen välttämisestä ja yskimishygieniasta.

Minulla on vaikeuksia puheen tuottamisessa. Tarvitsen kuitenkin tietoa koronaviruksesta. Onko verkkopalvelua, jonka kautta saa henkilökohtaista neuvontaa?

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, voit arvioida oireesi Omaolo-palvelussa. 

Terveyskylässä on Koronabotti-niminen palvelu, joka antaa neuvoja koronavirusaltistukseen ja -oireisiin liittyvissä kysymyksissä. Koronabotissa on myös henkisen tuen ohjelma koronavirustilanteen aiheuttamien huolien ja ahdistuksen käsittelemiseksi.

Valtioneuvoston chatista saa koronavirustilannetta koskevaa yleisneuvontaa, mutta se ei anna terveysneuvontaa.

Mistä saa monikielistä koronainfoa?

Yleisradio julkaisee koronavirusta koskevia uutisia arabiaksi, kurdiksi, somaliksi ja persiaksi. Uutiset pohjautuvat Yle Uutisten suomenkielisiin sisältöihin.

Monet eri kunnat ovat koonneet omille verkkosivuilleen yleistä tietoa koronaviruksesta sekä ohjeita koronavirustartuntaa epäileville. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on koronavirustietoa muun muassa ranskaksi, somaliksi ja dariksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on julkaissut tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä, myös viittomakielellä.

Mistä saan tietoa koronarokotuksista eri kielillä?

THL on tehnyt eri kielillä tekstitettyjä videoita koronarokotuksista. Videot on tekstitetty muun muassa kielillä arabia, englanti, kurdi, ruotsi, somali, suomi ja venäjä.