FI SV EN RU

Ministerit

Sosiaali- ja terveysministeri

Aino-Kaisa Pekonen: sosiaali- ja terveysministeri.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen toimialaan kuuluvat

 • sairausvakuutus (päivärahat ja korvaukset)
  • vanhempainpäivärahat
  • sairauspäivärahat
  • lääkekorvaukset
  • matkakorvaukset
  • sairaanhoidon korvaukset (niin sanottu Kela-korvaus)
  • työterveyshuollon korvaukset
  • työpaikkakassat
 • työttömyysturva
 • Kelan kuntoutus
 • eläketurva
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • tapaturma-, liikenne-, potilas-, henki- ja vahinkovakuutus
 • vakuutusmarkkinat
 • yleinen asumistuki
 • äitiysavustus
 • sotilasavustus
 • lapsilisät
 • kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki
 • lääkehuolto
  • lääkkeiden valmistus, tukkutoiminta ja apteekki
  • velvoitevarastointi
  • lääkekorvausjärjestelmä
 • vammaisetuudet
 • työsuojelu
 • STEA sekä Veikkaus Oy ja sen tuotto
 • valmiusasioiden koordinointi

Perhe- ja peruspalveluministeri

Krista Kiuru: perhe- ja peruspalveluministeri.Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun toimialaan kuuluvat

 • sosiaalihuolto
  • lastensuojelu
  • vammaishuolto, vammaispalvelut, mukaan lukien tulkkauspalvelu
  • päihdehuolto
  • vanhustenhuolto
 • ehkäisevä sosiaalipolitiikka
 • terveyspalvelut
 • potilasturvallisuus
 • terveydenhuoltolain mukaiseen ja julkisesti rahoitettuun lääkehoitoon liittyvät kysymykset sekä tähän liittyvä lääkehuolto
 • tartuntatautien torjunta
 • kansallinen rokotusohjelma ja rokotehankinnat
 • tartuntatautilain mukaan ja asiakasmaksulain perusteella maksuttomat hoidot
 • kansanterveys
 • mielenterveys
 • kuntoutus
 • terveyden edistäminen
 • ympäristönterveydenhuolto
 • alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikka
 • rahapelihaitat
 • terveydensuojelu
 • koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
 • naisiin kohdistuva ja perheväkivalta
 • työterveyshuolto; pl. korvaukset
 • toimeentulotuki
 • äitiys- ja lastenneuvola
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja oppilashuolto
 • kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö, perhetyö
 • perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
 • seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • valtion koulukodit
 • lasten- ja nuorten syrjäytyminen, hyvinvointi ja osallisuuden vahvistaminen
 • rintamaveteraaniasiat
 • maatalouslomitus
 • valtionosuusasiat

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist käsittelee tasa-arvoasiat. 

Дополнительная информация

Päivi Saarimaa, sosiaali- ja terveysministerin sihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163535  


Maria Vanhanen, perhe- ja peruspalveluministerin sihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163525  

Другие ссылки