Ravitsemisliikkeiden rajoitukset 

Ravitsemisliikkeet suljettu osassa maata 18.4.2021 asti

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muutoksen, jonka mukaan ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta 29.3.-18.4.2021 välisenä aikana niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi.

Näitä alueita ovat tällä hetkellä seuraavat maakunnat ja yksi kunta: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kittilän kunta.

Suljettavia ravitsemisliikkeitä ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Asiakkaat voivat kuitenkin tilata ja noutaa ruokaa.

Poikkeuksena ovat vain ns. henkilöstöravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai työpaikkojen henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Avoinna olevia ravitsemisliikkeitä koskevat rajoitukset 

Sulun piiriin eivät kuulu seuraavat maakunnat: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Lisäksi Lapin maakunnassa ravintolat voivat olla auki Kittilän kuntaa lukuun ottamatta. 

Avoinna olevissa ravitsemisliikkeissä on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemia tartuntatautilain 58 a §:ssä (165/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (166/2021, muut 192/2021) säädettyjä rajoituksia. 

Lain mukaan ravitsemisliikkeiden on noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia. Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava asiakkaiden ja asiakasryhmien välisistä etäisyyksistä. Ravintoloiden on järjestettävä toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ohjataan istumaan ja pysymään istumapaikoillaan. Ravintolat eivät myöskään saa järjestää eivätkä sallia esimerkiksi tanssimista ja karaokelavan esiintymisiä (ns. tanssikielto).

Anniskelu päättyy kaikissa ravitsemisliikkeissä klo 22 ja liikkeet saavat olla auki kello 05-23. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä. Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista.

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruuan ja juoman noutomyyntiä. Aukioloaikaa koskevat rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä eivätkä Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravintoloita.

Kaikki edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka, ellei niitä sitä ennen muuteta tai kumota. Jos niitä ei muuteta ennen 18.4.2021, ne ovat siten voimassa koko maassa ravintolasulun päättymisen jälkeen.

Laissa ja asetuksessa säädettyjä rajoituksia valvovat aluehallintovirastot, joiden verkkosivuilla on myös tulkintaohjeita. 

Tartuntatautilain väliaikaisten 58 a ja 58 b §:n muuttaminen on eduskunnan käsiteltävänä 

Hallitus antoi 11.3. esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan lain väliaikaisten säännösten nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää nykyistä tiukempia rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä asiakaspaikkamäärille. 

Ehdotuksen mukaan ravitsemisliikkeen asiakasmäärä voitaisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajata jopa kolmasosaan normaalista. Anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään jo kello 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi kello 18. 

Asetuksella voitaisiin myös edellyttää esimerkiksi pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä. 

Jos eduskunta hyväksyy esityksen, siitä ja sen toimeenpanemisesta tiedotetaan erikseen.

Tällä hetkellä on todennäköistä, että ravintolasulun aikana ainakin 18.4.2021 saakka noudatetaan yllä kuvattuja rajoituksia.

Lisätietoja

Ismo Tuominen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163341