Tiedonhallinnan työryhmä

Osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman työstämistä kukin ohjelman laatimiseen osallistuva alatyöryhmä on tutustunut meneillään oleviin tiedonhallinnan hankkeisiin omasta teemasta käsin ja tunnistanut tietotarpeita rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi. Helmikuussa 2017 tiedonhallinnan ”työrukkaseksi” perustettiin työryhmä, jonka tavoitteena oli kerätä rationaalisen lääkehoidon tietotarpeet.

Työryhmä on koonnut kansallisten sote-ICT-palvelukokonaisuuksien kokonaisnäkymän ja tarkastellut sitä lääkehoidon näkökulmasta. Kansallisten tavoitteiden ja hankkeiden prioriteettien perusteella toimeenpano-ohjelman tiedonhallintatarpeita on priorisoitu. 

Toiminnassa on keskitytty kahteen kokonaisuuteen; 1) yksilötason ja 2) järjestäjän tason tiedon hallintaan. Ensimmäisessä on käsitelty kansallisen ajantasaisen lääkityslistan kehittämishanketta, lääkkeiden käyttäjien mahdollisuutta kirjata Omakantaan omia lääkitystietoja, asioida digitaalisella hoitopolulla sekä kansalaisen ja terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuuksia tunnistaa lääkehoidon ongelmia. Jälkimmäisessä on selvitetty, miten tuotettaisiin lääkehoidon ja lääkehuollon tunnuslukuja eli indikaattoritietoa ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin sekä esimerkiksi uusien lääkkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Lisäksi työryhmän työnä on kerätty kehittämiskohteita liittyen eri järjestelmien toiminnallisuuteen. Työn tarkoitus on ollut varmistaa, että olemassa olevissa hankkeissa huomioidaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman kannalta olennaisia asioita. 

Kartoitusten perusteella vaikuttaa siltä, että kansalliset hankkeet etenevät rationaalisen lääkehoidon näkökulmasta oikeaan suuntaan ja tukevat rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman keskeisiä teemoja, joita ovat lääkehoidon kokonaisuuden hallinta, sujuva lääkehuolto, sote-tietovarantojen hyödyntäminen, tutkimuksen editäminen ja lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen. Ennen hankkeiden päättymistä on kuitenkin varmistettava etenemisen resursointi ja toimeenpano.

Työryhmän kokoonpano

Anne Kallio, koordinaatiovastuu ja alatyöryhmä rakenteet
Jari Porrasmaa, alatyöryhmä lääkkeen määrääminen, toimittaminen ja käyttö
Hannu Hämäläinen, alatyöryhmä tutkimus
Teemupekka Virtanen, alatyöryhmä lääkeinnovaatiot

Taina Mäntyranta (alatrm 1a)
Anne Hirvonen (alatrm 1b) 
Leena Reinikainen 
Erkki Palva (alatrm 1c) 
Eija Pelkonen (alatrm 2) 
Outi Lapatto-Reiniluoto (alatrm 3) 
Piia Rannanheimo (alatrm 3)
Heidi Tahvanainen

Työryhmä kokoontui kevään 2017 aikana neljä kertaa ja kokosi tiedonhallinnan teknisen työryhmänraportin.

Lisätietoja