Lääkeinnovaatiot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia julkaistiin vuonna 2014. Strategia sisältää keskeiset toimenpidesuositukset tutkimus- ja innovaatiotoiminnan systemaattiseksi kehittämiseksi sekä terveysalan investointien lisäämiseksi ja alan talouskasvun aikaansaamiseksi. Innovatiivinen lääketeollisuus - lääkeinnovaatiot - on yksi tärkeä osa kasvustrategiaa.  Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa keskitytään kasvustrategian tavoitteiden toteutumiseen lääketutkimuksessa ja lääkeinnovaatioiden kehittämisessä. Tehtävänä on tuoda esille suomalainen lääketutkimuksen arvoketju, ja pohtia millaisia mahdollisia toimia tarvitaan, jotta kasvustrategian tavoitteet saavutetaan.  

Sosiaali- ja terveysministeriö teetti alkuvuodesta 2017 esiselvityksen kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisesta osana terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoa. Erkki Palva, Kansallinen lääkekehityskeskus, esiselvitys

Lääkeinnovaatiot ryhmän puheenjohtaja on johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM) ja sihteerinä on ylilääkäri Hanna Leskinen (Fimea).