FI SV

Valtionavustus Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön toimintaan

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön toimintaan. Valtionavustus perustuu valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle annettuun lakiin ja se myönnetään valtiontalousarvion momentilta 33.70.52.

UKK -instituutin toiminnan tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveyden sekä terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen ja tutkimus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa valtionavustuksen maksatuksesta ja valvonnasta.

Valtionavustus vuodelle 2016

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 7.1.2016 tekemällään päätöksellä 930 000 euroa valtionavustusta yleisavustuksena Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön ylläpitämän UKK -instituutin toimintaan vuodelle 2016.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti valtionavustuksella rahoitettavalle toiminnalle seuraavat tavoitteet ja painoalueet vuodelle 2016:

UKK -instituutti:

  • toimii kansallisena terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijakeskuksena,
  • kehittää ja käyttää luotettavia ja päteviä arviointimenetelmiä väestön fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja kunnon seurantaan ja raportoi toiminnasta määräajoin,
  • kehittää eri-ikäisille kohdennettuja, tutkittuun tietoon perustuvia kustannustehokkaita toimintamalleja istumisen vähentämiseksi,
  • tutkii ja kehittää liikkumisturvallisuutta lisääviä toimintamalleja, ja harjoitusmenetelmiä, jotka soveltuvat terveyden edistämiseen,
  • tutkii ja kehittää eri väestöryhmissä käytettävien liikuntaa edistävien toimintamallien ja menetelmien toimivuutta ja vaikuttavuutta.