FI SV EN

Understöd från social- och hälsoorganisationernas understödscentral

Allmännyttiga sammanslutningar kan ansöka om understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) för arbete som främjar hälsa och social välfärd.

Sammanslutningarna får understöd för allmän eller riktad verksamhet, investeringar samt utvecklings- och startprojekt och andra projekt vars syfte och varaktighet är av begränsad omfattning.

STEA lägger årligen fram ett understödsförslag om understöd som beviljas. En bedömnings- och understödssektion som ska inrättas vid social- och hälsovårdsministeriet tar ställning till förslaget, varefter social- och hälsovårdsministeriet beslutar om fördelning av understöden. Beslutsförslaget förs till statsrådets finansutskott för förordande.

Bestämmelser om understöd från STEA

Bestämmelser om beviljandet av understöd från STEA finns i följande lagar och förordningar. Länkarna går till Finlex.

Mer om understöd på Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals webbplats:

Lisätietoja

Johanna Kotonen, viestintäasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus / STEA, Viestintätiimi 0295163118