Ohjelmakausi 2000–2006

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistui EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 20002006 osarahoittajana sekä Euroopan aluekehitysrahaston (ESR) että Euroopan sosiaalirahaston (EAKR) ohjelmien toteuttamiseen.

STM:n määrärahat kohdennettiin alueellisille ja paikallisille hankkeille tai sellaisille valtakunnallisille hankkeille, jotka soveltuivat rakennerahastohankkeiksi.

Sosiaalipolitiikan strategiset linjaukset vaikuttivat hankevalintoihin

Euroopan komission asettamien yleisten ohjelmatavoitteiden lisäksi lähtökohtana hankkeiden arvioinnille ja rahoituspäätöksille olivat STM:ssä määritellyt sosiaalipolitiikan strategiset linjaukset.

Strategisten linjausten mukaan rahastohankkeiden piti olla ehkäisevää toimintaa ja omatoimisuutta tukevia sekä palveluja ja toimeentuloa turvaavia ja kehittäviä. Hankkeet ovat voineet myös osaltaan vaikuttaa myönteisesti sosiaaliturvan rahoitukseen sekä palvelujen rakenteen muutokseen. Hanketoiminnan tavoitteena oli tukea ja edistää edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista alue- ja paikallistasolla.

Tukea useiden eri ohjelmien hankkeisiin

Sosiaali- ja terveysministeriön tuki kohdistui ennen kaikkea tavoite 3 -ohjelman ja EQUAL-yhteisöaloiteohjelman hankkeisiin. Rahoitusta annettiin muun muassa hankkeille, joissa tuettiin työssä olevan henkilöstön jaksamista ja ammatillista kehittymistä.

Tukea ohjelmasta ovat saaneet myös hankkeet, jotka ovat liittyneet vajaakuntoisten työllistymiseen, sosiaaliseen yrittäjyyteen, työterveyteen ja -turvallisuuteen tai uuden teknologian käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi rahoitettiin esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa eri tavoin edistäneitä hankkeita.

Ohjelmakaudella 20002006 sosiaali- ja terveysministeriö osallistui myös Pohjois- ja Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmien, Etelä- ja Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmien sekä Urban- ja Interreg-yhteisöaloiteohjelmien rahoittamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla myös Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto toimi rahoittajana Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa.

Ohjelmakauden 2000–2006 arviointiraportit