EU:n III terveysalan toimintaohjelma

EU:n III terveysalan toimintaohjelman (Terveysohjelman) tavoitteet vuosille 2014–2020 ovat:

  • Edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa ympäristöä
  • Suojella kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta
  • Edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  • Edistää paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta.

Terveysalan toimintaohjelma kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain.

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA) verkkosivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet englanniksi sekä yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelmassa on viisi erilaista rahoitusmuotoa.

Hankerahoitus

Hanke kestää korkeintaan kolme vuotta ja siihen on osallistuttava vähintään kolme osapuolta vähintään kolmesta EU-maasta. Ohjelmasta saatava rahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia.

Yhteistoimintahankkeet

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Toimintatuki

Ohjelman tavoitteita toteuttavan, ei-voittoa tuottavan, teollisuudesta riippumattoman ja vähintään puolessa EU-maista toimivan verkoston tai järjestön toimintamenojen tuki on yleensä 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia, kokonaismenoista.

Kokousrahoitus  

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät keväällä, ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö edistää yhteistyötahojen löytämistä muista EU:n jäsenmaista, välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU:n terveysohjelman yhteistoimintahankkeet 2020

EU:n terveysohjelman yhteistoimintahankkeet 2020 Euroopan komissio on 6.3.2020 lähettänyt EU:n terveysohjelman osallistujamaille kutsukirjeen osallistua vuoden 2020 yhteistoimintahankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen kuhunkin hankkeeseen.

Vuonna 2020 yhteistoimintahankkeita (Joint Actions) on neljä:

  • Yhteistoimintahanke tupakoinnin torjuntaa koskevan yhteistyön lujittamiseksi kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ja komission välillä 
  • Yhteistoimintahanke mielenterveyden alan parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanon tukemiseksi jäsenvaltioissa 
  • Yhteistoimintahanke kansallisten yhteyspisteiden valmiuksien lisäämiseksi tarjoamaan ohjeita, tietoja ja apua kansallisille hakijoille ESR+:n terveyslohkon toteuttamisessa sekä mahdollista tukea muiden EU:n rahoitusvälineiden puitteissa tapahtuvalle terveyteen liittyville toiminnalle 
  • Kansallisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) täytäntöönpanon erojen käsitteleminen terveydenhuoltoalalla, mukaan lukien European Health Data Space ja terveystietojen käyttö 

'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan terveydenhuoltoa tai erityistä kansanterveyttä koskevaa aihetta käsittelevän maan keskusviranomaista tai muuta viranomaista, jolle tämä toimivalta on annettu. Toimivaltainen viranomainen voi olla myös alueellinen viranomainen riippuen osallistuvan maan hallintorakenteesta. 

Jos olet toimivaltainen viranomainen ja kiinnostunut osallistumaan vuoden 2020 yhteistoimintahankkeisiin, ole yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön yhteyshenkilö Pirjo Pietilä-Kainulaiseen ([email protected]) lisätietojen saamiseksi hankkeista. Määräaika vapaamuotoisille hakemuksille ja pyynnöille tulla nimetyksi Suomen edustajaksi on perjantai 27.3.2020.

Lisätietoja

Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163677