EN FI SV

Suomen puheenjohtajuus 2016

Vesi, luonto ja ihminen ovat teemoina Suomen toimiessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2016.

Ihmisteema korostaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuuksia sekä pohjoismaisen yhteiskuntamallin haasteita.

Muut teemat ministerineuvostojen agendoilla ovat rajaesteiden poistaminen ja pohjoismaisen yhteisen hyödyn vahvistaminen Euroopan unionissa. Tavoitteena on pohjoismaisten arvojen huomioiminen, sekä tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto EU säädösten toimeenpanossa ja niiden valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueet

Puheenjohtajuuskauden aikana sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikasta sekä työsuojelu- ja elintarvikekysymyksistä. Suomi toimii puheenjohtajana sekä sosiaali- ja terveyspoliittisessa että tasa-arvopoliittisessa ministerineuvostossa ja virkamieskomiteassa.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

STM haluaa vahvistaa Pohjoismaista yhteistyötä hyvinvointipolitiikassa ja kansanterveyskysymyksissä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuuden visioinnissa.

Tavoitteena on myös vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä sosiaalivakuutuksen alalla, huomioida pohjoismaiset arvot ja löytää keinoja yhdessä vaikuttaa esimerkiksi EU:n sosiaaliturvalainsäädäntöön, jota ollaan uudistamassa.

STM:n, OKM:n ja TEM:in kolmevuotinen yhteinen prioriteettihanke "Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä" käynnistyy vuonna 2016. Prioriteettihankkeen tavoitteena on koota ja jalostaa hyvinvointitietoa yhteistyössä jäsenmaiden ja itsehallintoalueiden kesken, jotta tietoa voidaan käyttää paremmin päätöksenteon tukena.

Suomi jatkaa puheenjohtajuuskaudellaan Bo Könbergin raportin ”Tulevaisuuden pohjoismainen terveydenhuollon yhteistyö” suositusten toteutusta. Pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit ovat hyväksyneet raportin suositukset sekä sopineet niiden jatkotoimista.

Tasa-arvopolitiikka

Tasa-arvosektorilla puheenjohtajuuskauden teemoja ovat ihmiskaupan ehkäisy, väkivallan katkaisumallit, tasa-arvokysymykset mediassa sekä tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisy. Lisäksi Suomen kaudella päätetään siitä, miten ministerineuvosto jatkaa miehiin ja tasa-arvoon liittyvää työtään.

Työsuojelu

Työsuojelusektorilla osallistutaan työelämän virkamieskomitean (ÄK-A) työhön ja toimitaan puheenjohtajana sen alaisessa työympäristöjaostossa. Puheenjohtajuuskauden teemoja ovat muuttuva työelämä sen vaikutukset työympäristöön ja työympäristön riskiperusteinen työsuojeluvalvonta.

Ravitsemus

STM osallistuu elintarvike- ja ravitsemusasioita käsittelevän virkamieskomitean (ÄK-FJLS) työhön ja puheenjohtajuuskauden hyvää ravitsemusta tukeviin tapahtumiin kuten ruokakasvatuksen ja –kulttuurin sekä vastuullisen ruokailun tilaisuuksiin.

Puheenjohtajuusvuoden aikana STM kehittää myös yhteistyötä yhteispohjoismaisten instituutioiden kesken. Näitä instituutioita ovat Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC), Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (NIVA) ja Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK).

Lisätietoja

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163337