FI SV EN

Kysymyksiä ja vastauksia perustulokokeilusta

Usein kysyttyä:

 • Mikä on perustulokokeilu ja mitä sillä halutaan saada aikaan?

  Perustulokokeilu on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta ”Palvelut asiakaslähtöisiksi”. Perustulokokeilu on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on uudistaa sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi.

 • Miksi perustuloa kokeillaan?

  Perustulokokeilu toteutetaan, jotta voitaisiin arvioida voidaanko perustulon avulla uudistaa sosiaaliturvaa siten, että työn tekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenisivät.

  Nykyistä sosiaaliturvaa on kehitetty vuosikymmenten ajan, mutta sen perusta on rakennettu hyvin erilaisessa ympäristössä kuin jossa nyt elämme. Epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet eikä sosiaaliturvajärjestelmämme kaikilta osin enää vastaa tämän päivän vaatimuksia.

 • Miten kokeiluun osallistujat on valittu?

  Kokeilussa on mukana 2000 satunnaisesti valittua henkilöä. Heidän valittiin satunnaisesti 25-58-vuotiaiden henkilöiden joukosta, jolle Kela on maksanut peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

 • Onko osallistuminen pakollista?

  Kokeiluun osallistuminen on pakollista. Perustulokokeiluun osallistumisesta ei voi kieltäytyä, koska silloin seurantatutkimuksen tulokset vääristyisivät.

 • Luovuttaako Kela kokeiluun osallistuvien yhteystietoja?

  Kela ei luovuta asiakkaidensa tietoja medialle, tutkijoille tai muille tahoille, jollei lainsäädäntö siihen erikseen oikeuta tai velvoita. Perustulo on Kelan näkökulmasta etuus siinä missä muutkin Kelan maksamat etuudet.

 • Milloin perustulokokeilu toteutetaan?

  Perustulokokeilu alkoi tammikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

 • Kuinka suuri perustulo on kokeilussa?

  Perustuloa maksetaan 560 euroa kuukaudessa ja se on veroton etuus.

 • Miten kokeilu rahoitetaan?

  Perustulokokeiluun on varattu 20 miljoonaa euroa kokeilubudjetista. Tämän lisäksi Kelan nykyisin maksamia etuuksia käytettään lisänä niiden henkilöiden kohdalla, jotka saavat Kelan perusturvaetuuksia kokeilun alkaessa.

 • Kuka vastaa kokeilun toteuttamisesta?

  Kokeilun toteuttamisesta vastaa Kela.

 • Koska kokeilusta saadaan tuloksia?

  Ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista saadaan tietoa vuoden 2019 alkupuolella. Koko kokeilua koskeva rekisteripohjainen tutkimus valmistuisi vuotta myöhemmin. Kela vastaa perustulokokeilua koskevan tutkimuskokonaisuuden organisoinnista ja se voi käyttää Valtion taloudellisen tutkimuskeskusta ja muita kumppaneita hankkeen toteutuksessa.

   

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, johtaja 
STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085  


Raija Volk, johtaja 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163263