Kysymyksiä ja vastauksia perustulokokeilusta

Usein kysyttyä:

 • Mikä on perustulokokeilu ja mitä sillä halutaan saada aikaan?

  Perustulokokeilu on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta ”Palvelut asiakaslähtöisiksi”. Perustulokokeilu on yksi niistä toimenpiteistä, joiden tavoitteena on uudistaa sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi.

 • Miksi perustuloa kokeillaan?

  Perustulokokeilu toteutetaan, jotta voitaisiin arvioida voidaanko perustulon avulla uudistaa sosiaaliturvaa siten, että työn tekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenisivät.

 • Miten kokeiluun osallistujat valitaan?

  Kokeiluun on tarkoitus ottaa mukaan Kelan työttömyysturvaetuuksia saavat tietyin rajauksin. Kohdejoukosta poimittaisiin satunnaisotannalla 2 000 hengen kokeiluryhmä.

 • Onko osallistuminen pakollista?

  Kokeiluun osallistuminen olisi pakollista.

 • Milloin kokeilu alkaa?

  Lakiesityksessä ehdotetaan, että perustulokokeilu toteutettaisiin vuosina 2017 ja 2018.

 • Kuinka suuri perustulo on kokeilussa?

  Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa ja se olisi veroton etuus.

 • Miten kokeilu rahoitetaan?

  Perustulokokeiluun on varattu 20 miljoonaa euroa kokeilubudjetista. Tämän lisäksi Kelan nykyisin maksamia etuuksia käytettäisiin lisänä niiden henkilöiden kohdalla, jotka saavat Kelan perusturvaetuuksia kokeilun alkaessa.

 • Kuka vastaa kokeilun toteuttamisesta?

  Kokeilun toteuttamisesta vastaisi Kela.

Lisätietoja

Timo A Tanninen, finanssineuvos 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163572   etunimi.sukunimi@stm.fi