FI SV EN

Perustulokokeilu

Perustulokokeilu on yksi osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta Palvelut asiakaslähtöisiksi. Perustulokokeilun tavoitteena on arvioida, voidaanko sen avulla uudistaa sosiaaliturvaa niin, että erityisesti työn tekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenevät. Hallituksen tavoitteena on myös edistää kokeilukulttuurin käyttöönottoa. Perustulokokeilu on yksi hallituksen kuudesta kokeilusta.

Perustulokokeilun toteutusta koordinoi hallituksessa hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä, jonka puheenjohtajana on sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Kärkihankkeita koordinoivat ministerityöryhmät

Kokeilu toteutetaan vaiheittain

Perustulokokeilu toteutetaan vaiheittain. Se aloitettiin selvityshankkeella perustulon toteuttamisesta. Selvityshankkeen toteutti Kelan tutkimusosasto ja eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostunut tutkimusryhmä. Ryhmän johtajana toimi tutkimusprofessori Olli Kangas Kelasta. Tutkimusryhmän esiselvitys julkaistiin 30.3.2016 ja loppuraportti 16.12.2016.

Perustulokokeilun mahdollistava laki tuli voimaan 1.1.2017. Perustulokokeilun alkoi vuoden 2017 alusta. Perustulokokeilun ensisijainen tavoite liittyy työllisyyden parantamiseen. Kokeilun tavoitteena on saada seurantatutkimukseen perustuva vastaus siihen, edistääkö perustulo työllistymistä. Kokeilun toimeenpanosta vastaa Kela.

Kokeilu perustulosta 2017- 2018 

  • Tavoite: Saada tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllistymiseen ja selvittää perustulon muita vaikutuksia.
  • Taso: 560 €/kk, veroton etuus. Tällä lasketaan saatavan riittävä kannustinvaikutus tilapäistöiden ja osa-aikatyön vastaanottamiseen.
  • Kohderyhmä: Suomessa asuvat 25–58-vuotiaat, joille marraskuussa 2016 maksetaan työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
  • Otos: Edustava satunnaisotos 2 000 kattaa koko maan. Kokeiluun osallistuminen on pakollista, muu kohdejoukko toimii seurannan verrokkiryhmänä. Pakollisuus mahdollistaa tulosten luotettavamman seurannan ja arvioinnin.

 

Försök med basinkomst

Basic income pilot study

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriö (perustulohanketta koskeva lainsäädäntö):
Liisa Siika-aho, johtaja, puh. 02951 63085, etunimi.sukunimi@stm.fi

Valtioneuvosto (selvitys- ja tutkimustoiminta)
Sari Löytökorpi, projektipäällikkö, puh. 02951 60187, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Ajankohtaista