FI SV

Palvelut asiakaslähtöisiksi - Uutisia alueilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja uudistetaan ja digitalisoidaan parhaillaan useiden eri kehittämis- ja kokeiluhankkeiden kautta. Tarkoituksena on luoda asiakaslähtöiset palvelut, jotka tukevat asiakkaiden omatoimisuutta ja osallisuutta.

Kehitys- ja kokeiluhankkeet liittyvät muun muassa asukkaiden kokemustiedon tuomiseen osaksi palvelujärjestelmää, sähköisten omahoitopalvelujen kehittämiseen sekä palvelusetelin käyttöön.

Uutisia kokeilujen vaiheista ja tuloksista vuosilta 2017-2018