Alueelliset kokeilut

Lappi

Lapin pilotin tavoitteena on luoda Lapin maakuntaan asiakasosallisuuden toimintamalli, joka on valmis otettavaksi käyttöön maakunnallisessa sote-rakenteessa. Kokeilun aikana arvioidaan kehittäjä-asiakastoiminnan vaikutuksia sekä kehittämistyöhön että kehittäjäasiakkaiden elämäntilanteeseen. Myös työntekijöiden suhtautumista ja kykyä omaksua osallistavan työtavan pyritään arvioimaan.

Asiakasosallisuuden toimintamallin kehittäminen perustuu jo olemassa olevan mallin jatkokehittämiselle kokeilujen kautta, muun muassa järjestämällä kuulemis-, keskustelu- ja kehittäjäkahvilatoimintaa sekä kyselyin ja haastatteluin. Asiakasosallisuuden toimintamallin soveltamista kokeillaan lasten ja perheiden sekä ikäihmisten palveluissa. 

Yhdyshenkilö: Kehittämispäällikkö Asta Niskala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ([email protected])                                                  

www.sosiaalikollega.fi

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan pilotin tavoitteena on laatia asiakkaiden osallisuutta vahvistava maakunnallinen osallisuusohjelma. Asiakasosallisuustieto pyritään saamaan osaksi Eksoten tietojohtamisen mallia ja raportointijärjestelmää. Siksi tarvitaan muun muassa tiedon tarpeen ja raportoinnin edellyttämän teknisen toteutuksen määrittelyä.

Asiakasosallisuustietoa kootaan tietovarantoon, josta se on paremmin käytössä. Kokeilujakson aikana tuotetaan asiakasryhmäkohtaista tietoa eri menetelmillä, kuten pop up -haastattelut, internetkysely, palvelumuotoilutyöpajat ja spontaani palaute. Eri ryhmien osallistumista kytketään ajankohtaisiin teemoihin ja muihin kärkihankkeisiin, kuten Kehittäjät ja Vertaisohjaajat (VESOTE), Lapsiparlamentti (LAPE), Vanhusneuvostot (I&O).

Asiakasryhmäkohtaista tietoa tuotetaan muun muassa henkilökohtaisen budjetin tarpeista ja sisällöstä (vammaiset ja omaishoidettavat, I & O kärkihanke), ja mobiilielintapapoliklinikkaan liittyvistä odotuksista (VESOTE).

Yhdyshenkilö: Kehitysjohtaja Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ([email protected])                                                          

http://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/kaynnissa-olevat-kehittamishankkeet/Sivut/default.aspx

Keski-Suomi

Keski-Suomessa mallinnetaan kehittäjäkumppanuuden muotoja erityyppisten kokeilujen kautta ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden, kehittäjäasiakkaiden, järjestötoimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Mallinnusta testataan neljässä eri pilotissa:

  1. Erikoissairaanhoidossa kokemusasiantuntijat havainnoivat tietyn osaston ja poliklinikan rakenteita, opasteita, kohtaamisia ja haastattelevat potilaita ns. ”Päivä elämässä” -kävelyn kautta.
  2. Perusterveydenhuollossa kokemusasiantuntijat puhelinhaastattelevat terveysaseman uuden palvelumallin asiakkaita.
  3. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (SOSKU) kehittämistyötä edistetään kehittäjäasiakkaiden yhteiskehittämisen tiimoilta.
  4. Lisäksi kuntien hyvinvointityössä asukasnäkökulman nostaminen on tavoitteena kahden kunnan hyvinvointikertomustyössä mm. painopisteitä ja tavoitteita suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa.

Kaikissa toiminnoissa on tärkeää, että asiakkaan tuottama kokemustieto käsitellään yhdessä ammattialisten kanssa, ja tietoa hyödynnetään päätöksenteon tukena. Lisäksi halutaan varmistaa, että asiakkaat saavat palautetta osallistumisen vaikutuksista.

Yhdyshenkilö: Projektityöntekijä  Susanna Mutanen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ([email protected])

http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Muu_toiminta/Perusterveydenhuollon_yksikko/Palvelut_asiakaslahtoisiksi

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla kehitetään ja kokeillaan Aktiivisen kohtaamisen foorumia, joka on sähköinen alusta eri toimijoiden välisille kohtaamisille. Tavoitteena on mallintaa vuorovaikutuksellinen yhteiskehittämisen prosessi, jossa mukana ovat asiakkaat, kokemustoimijat, työntekijät ja päättäjät.

Foorumin kautta asiakkailla on mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen ideoinnin, kehittämisen ja arvioinnin tasoilla. Hankkeessa tavoitellaan subjektiivisen hyödyn tuottamista toimijoille kohtaamisen ja osallistumisen kautta. Kehittämistyötä varten maakunnassa koulutetaan innoagentteja toiminnan mallintamista varten (I-taso=ammattilaiset, II-taso=kokemustoimijat). Osapilotin yhteistyökumppanina toimii psykiatrian kokemustoimijaraati.

Yhdyshenkilö: Hanketyöntekijä Hanna Lahti, Arvokas tieto –hanke, Etelä-Pohjanmaan SOTE, ([email protected])

https://sote.ep2019.fi/sosiaali-ja-terveysministerio-haluaa-asukkaat-mukaan-sosiaali-ja-terveyspalvelu-jen-suunnitteluun-ja-kehittamiseen-etela-pohjanmaa-mukana-kokeilussa/

Kanta-Häme

Kanta-Hämeessä etsitään asiakkaista edelläkävijöitä – palvelujen aktiivisia käyttäjiä. Yhdessä heidän kanssaan lähdetään kehittämään palveluja edelleen. Alkuvaiheessa kehittämistyöstä kiinnostuneita terveyspalvelujen käyttäjiä etsitään maakunnan alueelta gps-kohdennetun verkkomainonnan (Sanoma media ja Alma Media) avulla.

Yhteystietonsa antaneille terveyspalvelujen käyttäjille tehdään kysely, jolla selvitetään tarkemmin palvelujen käyttäjien käsityksiä julkisista palveluista. Kanta-Hämeen osahankkeessa halutaan edelläkävijäasiakkaiden näkemyksiä myös uudistettavista vaikeavammaisten kuljetuspalveluista. Näiden palvelunkäyttäjien näkemyksiä kartoitetaan haastattelututkimuksen avulla.

Edelläkävijäasiakkaiden pooli muodostuu kyselyn ja haastattelun avulla löydetyistä henkilöistä. Jatkossa tarkoituksena on käydä aktiivista vuoropuhelua näiden henkilöiden kanssa eri kehittämistehtäviin liittyen.

Yhdyshenkilö: Projektikoordinaattori Marjo Lindgren, Oma-Häme -hanke ([email protected])                                                              

www.omahame.fi

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163492