FI SV EN

Palvelusetelikokeilu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla vuodesta 2017 alkaen. Kokeiluja on käynnissä kymmenellä alueella ja ne päättyvät lokakuussa 2019.

Kokeilussa sovelletaan nykyistä lainsäädäntöä (palvelusetelilaki ja asiakasmaksulaki). Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa alueellisia kokeiluja ja vastaa hankkeen valtakunnallisesta koordinaatiosta.

Mitä kokeilussa tehdään?

Monissa kunnissa on käytössä palveluseteli, mutta sen käyttötapa vaihtelee ja setelillä saatavien palveluiden valikoima on suppea. Palvelusetelikokeilussa on haluttu testata setelin monipuolisempaa käyttöä.

Kokeilu jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

1) Sosiaali- ja terveyskeskus

Kokeilualueen asukkaat ovat voineet vaihtaa palvelusetelin avulla kunnan terveyskeskuksesta yksityiselle terveysasemalle. Näin on havainnoitu, miten valinnanvapaus vaikuttaa perustason vastaanottopalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lääkäri- ja hoitajavastaanottojen rinnalle on tuotu sosiaalipalvelujen neuvontaa.

2) Suun terveydenhuolto

Kokeilualueella asukkaat ovat voineet halutessaan siirtyä yksityisen hammashoitolan eli suun terveydenhuollon yksikön asiakkaiksi. Asiakkaat ovat siis saaneet valita yksityisen hammaslääkärin kunnan palvelujen sijaan.

3) Henkilökohtainen budjetti

Seitsemällä kokeilualueella paljon palveluja tarvitsevat asiakkat ovat voineet ottaa käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Budjetin avulla asiakas voi valita palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Budjetti on tyypillisesti käytössä esimerkiksi kotihoidon asiakkailla.

Millaisia tuloksia kokeilussa on saatu?

Kokeilun avulla on selvitetty

 • miten asiakkaan valinnanvapaus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun.
 • miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin ja millainen korvausmalli on toimivin.
 • millainen palvelujen järjestäjän eli kunnan rooli on ja millaista osaamista valinnanvapaus siltä edellyttää.
 • millaisia tietojärjestelmiä valinnanvapaus edellyttää.

Kokeiluissa on havaittu, että

 • asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa.
 • yksityiselle vaihtaneet asiakkaat kokevat palvelujen saatavuuden parantuneen.
 • valinnanvapaus on kannustanut sekä kunnallisia että yksityisiä toimijoita kehittämään asiakaslähtöisempiä palveluja ja niiden kustannusvaikuttavuutta.
 • kuntien ymmärrys oman tuotannon sisällöistä ja kustannuksista on parantunut.
 • henkilökohtainen budjetti on toimiva tapa lisätä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.

Lisää tähänastisia havaintoja ja oppeja on luettavissa arviointiraporttien koontisivulta. Yhteenveto kokeilun tuloksista julkaistaan kokeilun päättymisen jälkeen syksyllä 2019.

Kokeiluhankkeet

Kokeilualueille on myönnetty kaksi kertaa valtionavustusta: joulukuussa 2016 noin 9 miljoonaa euroa ja joulukuussa 2017 noin 14,5 miljoonaa euroa. Alueellisia kokeiluja on käynnissä kymmenen.

Etelä-Karjala

Hämeenlinna

 • Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 18 300
 • Yhteyshenkilö: Hanni Joronen, etunimi.sukunimi(at)hameenlinna.fi
 • Verkkosivut: Hämeenlinna

Jyväskylä

 • Jyväskylän valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 133 000
 • Yhteyshenkilö: Riitta Pylvänen, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
 • Verkkosivut: Jyväskylän kaupunki

Kainuu

 • Kainuun palvelusetelikokeilu - henkilökohtainen budjetti HB
 • Kokeiltava sisältö: henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 75 000
 • Yhteyshenkilö: Pirjo Kyyrönen, etunimi.sukunimi(at)kainuu.fi
 • Verkkosivut: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Uusimaa

 • Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus, henkilökohtainen budjetti, suun terveydenhuolto
 • Kokeilun väestöpohja: 150 000 – 313 000
 • Yhteyshenkilö: Frank Ryhänen etunimi.sukunimi(at)kuudensote.fi
 • Verkkosivut: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 

Pohjois-Karjala

Päijät-Häme

 • Päijät-Hämeen palvelusetelikokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus
 • Kokeilun väestöpohja: 91 000
 • Yhteyshenkilö: Risto Raivio, etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi
 • Verkkosivut: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Tampere

 • Tampereen valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus, suun terveydenhuolto
 • Kokeilun väestöpohja: 23 000 – 270 000
 • Yhteyshenkilö: Eeva Mäkinen, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi
 • Verkkosivut: Tampereen kaupunki

Vaasa

 • Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla
 • Kokeiltava sisältö: henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 24 400
 • Yhteyshenkilö: Pirjo Wadén etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi
 • Verkkosivut: Vaasan kaupunki 

Ylä-Savo

 • Ihminen edellä - valinnanvapauskokeilu
 • Kokeiltava sisältö: sote-keskus ja henkilökohtainen budjetti
 • Kokeilun väestöpohja: 80 000
 • Yhteyshenkilö: Pia Aikio, etunimi.sukunimi(at)ylasavonsote.fi 
 • Verkkosivut: Ylä-Savon sote-kuntayhtymä

 

Vuoden 2018 loppuun asti palvelusetelikokeilu oli osa Sipilän hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Lue lisää päättyneestä hankkeesta:

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256