Osatyökykyisten työllistyminen - Uutisia alueilta

Ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen luodaan testaamalla erilaisia toimintamalleja alueellisissa kokeiluhankkeissa. Niissä sovitetaan yhteen sote- ja TE-palveluja siten, että ne tukevat työkykyä ja osatyökykyisten työllistymistä.

Käynnissä on yhteensä 12 kokeiluhanketta, joista voit lukea lisää kohdasta OTE-kärkihankkeessa rahoitettavat alueelliset kokeiluhankkeet.

Maakunnat voivat ottaa kokeilujen perusteella hyviksi havaittuja toimintamalleja käyttöön sote- ja TE-palvelujen siirtyessä maakuntien järjestämisvastuulle sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Tälle sivulle on koottu uutisia alueellisten kokeiluhankkeiden tuloksista.

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/satakunnassa-uskotaan-varhaiseen-apuun

Satakunnassa uskotaan varhaiseen apuun

Satakunnassa tavoitteena on asiakkaan ongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen jo perusterveydenhuollossa,

Työkykykoordinaattori Taru Järvinen: Luontopolku lisää työkykyä

Työkykykoordinaattori on asiantuntija, joka tuntee sote- ja TE-palvelut kuin omat taskunsa ja jolla on ratkaisuihin keskittyvä työote.

Keski-Suomi testaa: Työterveyspalveluja myös työttömille

Keski-Suomessa on testattu mallia, jossa selkäkuntoutus ei ole kiinni siitä, onko henkilö työssä vai työelämän ulkopuolella.