Osatyökykyisten työllistyminen - Uutisia alueilta

Osatyökykyisten työllistymisen tukea on kehitetty ja testattu alueellisissa kokeiluhankkeissa. Niissä on sovitettu yhteen sote- ja TE-palveluja siten, että ne tukevat sekä työkykyä että työllistymistä.

OTE-kärkihankkeessa oli yhteensä 12 kokeiluhanketta, joista voit lukea lisää kohdasta OTE-kärkihankkeessa rahoitettavat alueelliset kokeiluhankkeet.

Kokeilujen perusteella hyviksi havaittuja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa.

Tälle sivulle on koottu vuosina 2017-2018 julkaistuja uutisia alueellisista kokeiluhankkeista.

Yhteinen asiakassuunnitelma syntyy moniammatillisessa yhteistyössä

Uudellamaalla luotiin malli, jossa samaa asiakasta eri paikassa palvelevat ammattilaiset jalkautuivat toistensa organisaatioihin.

 

OTE-hanke selvitti: Pääsyä ammatilliseen kuntoutusselvitykseen on mahdollista nopeuttaa

Ammatillisen kuntoutusselvityksen avulla ihminen pääsee kuntoutuksen ja siitä joko suoraan tai opintojen kautta työelämään.

Työllistymisen ja osallistumisen mahdottomuuksista mahdollisuuksiin

Kun esteet saadaan ylitettyä, vammasta tai sairaudesta ei ole haittaa työnteolle, kirjoittaa tutkija Hanna Blomgren THL:stä.

Avotyöstä palkkatyöhön - Päivätoiminnan uudistaminen edistää vammaisten työllistymistä

Päivätoimintaa uudistamalla yhä useampi vammainen henkilö pääsee palkkatyöhön.

Eri palveluiden sujuva yhdistely helpottaa osatyökykyisen työllistymistä

Osatyökykyisten joukkoon mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä, joiden työpanoksella on käyttöä, kunhan he saavat juuri oikeanlaista tukea.

Erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjaukseen uusia välineitä

Muun muassa oppilaitokset ja viranomaiset voivat hyödyntää näitä uusia työkaluja tukiessaan ammattiinsa valmistuvan pääsyä työhön.

Satakunnassa uskotaan varhaiseen apuun

Satakunnassa tavoitteena on asiakkaan ongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen jo perusterveydenhuollossa.

Työkykykoordinaattori Taru Järvinen: Luontopolku lisää työkykyä

Työkykykoordinaattori on asiantuntija, joka tuntee sote- ja TE-palvelut kuin omat taskunsa ja jolla on ratkaisuihin keskittyvä työote.

Keski-Suomi testaa: Työterveyspalveluja myös työttömille

Keski-Suomessa on testattu mallia, jossa selkäkuntoutus ei ole kiinni siitä, onko henkilö työssä vai työelämän ulkopuolella.