Osatyökykyisten työllistyminen - Uutisia alueilta

Keinoja osatyökykyisten työllistymiseen etsitään kehittämällä uusia toimintamalleja alueellisissa kokeiluhankkeissa. Niissä sovitetaan yhteen sote- ja TE-palveluja siten, että ne tukevat sekä työkykyä että työllistymistä.

Käynnissä on yhteensä 12 kokeiluhanketta, joista voit lukea lisää kohdasta OTE-kärkihankkeessa rahoitettavat alueelliset kokeiluhankkeet.

Maakunnat voivat ottaa kokeilujen perusteella hyviksi havaittuja toimintamalleja käyttöön sote- ja TE-palvelujen siirtyessä maakuntien järjestämisvastuulle sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Tälle sivulle on koottu uutisia alueellisten kokeiluhankkeiden tuloksista.

Avotyöstä palkkatyöhön - Päivätoiminnan uudistaminen edistää vammaisten työllistymistä

Päivätoimintaa uudistamalla yhä useampi vammainen henkilö pääsee palkkatyöhön.

Eri palveluiden sujuva yhdistely helpottaa osatyökykyisen työllistymistä

Osatyökykyisten joukkoon mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä, joiden työpanoksella on käyttöä, kunhan he saavat juuri oikeanlaista tukea.

Erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjaukseen uusia välineitä

Muun muassa oppilaitokset ja viranomaiset voivat hyödyntää näitä uusia työkaluja tukiessaan ammattiinsa valmistuvan pääsyä työhön.

Satakunnassa uskotaan varhaiseen apuun

Satakunnassa tavoitteena on asiakkaan ongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen jo perusterveydenhuollossa.

Työkykykoordinaattori Taru Järvinen: Luontopolku lisää työkykyä

Työkykykoordinaattori on asiantuntija, joka tuntee sote- ja TE-palvelut kuin omat taskunsa ja jolla on ratkaisuihin keskittyvä työote.

Keski-Suomi testaa: Työterveyspalveluja myös työttömille

Keski-Suomessa on testattu mallia, jossa selkäkuntoutus ei ole kiinni siitä, onko henkilö työssä vai työelämän ulkopuolella.