FI SV

Material

 

 

Broschyrer

Broschyrerna kan beställas från Sirpa Lindroos ([email protected])

Presentationsmaterial

Material från seminarium om undanröjande av hinder och sänkning av tröskeln till arbetslivet 12.5.2017

Rapporter

Material från programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet (Osku)