FI SV

OTE-hanke: Ratkaisuja työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisten työllistymiseen

Tälle sivulle on koottu Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen (OTE) valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistyön kuvaukset ja tulokset. Tuloksia julkaistaan talven 2018-2019 aikana.


Koulutuksella muutokseen – työkykykoordinaattoreita kentälle

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, joka sovittaa TE- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen niin, että osatyökykyisten henkilön työllistyminen helpottuu.

OTE-kärkihanke on kouluttanut (vuodesta 2016 alkaen) noin 700 työkykykoordinaattoria.

Työkykykoordinaattorit voivat työskennellä muun muassa työpaikoilla, työterveyshuollossa, oppilaitoksiin tai TE-toimistoilla. Lue täältä tarkemmin:

Tutustu työkykykoordinaattorin työhön ja asiakkaisiin:

​Yhteyshenkilö 
Projektipäällikkö Raija Tiainen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 610
 


Uusia toimintamalleja työllistymiseen ja osallisuuteen

Kuudessa alueellisessa kokeiluhankkeessa on luotu ja testattu toimintamalleja, joilla parannetaan osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä työtoiminnan ja opintojen jälkeen. Lisäksi on kehitetty keinoja osallisuuden vahvistamiseen. Mallit ja keinot voidaan ottaa käyttöön koko Suomessa joko sellaisenaan tai räätälöityinä.

Toimintamallit löydät Innokylästä:

Lue artikkeleita alueellisista hankkeista ja kokeiluista:

Kuntoutussäätiöltä on tilattu selvitys näyttöön perustuvan tuetun työllistymisen IPS-mallin (sijoita ja valmenna) tuloksellisuudesta ja toimeenpanosta verrokkimaissa.

Yhteyshenkilö
Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 303


Oikeaan aikaan hoitoon ja kuntoutukseen

OTE-kärkihankkeessa on luotu asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen työkyvyn tuen toimintamalli hoitoon ja kuntoutukseen.

Toimintamallissa kuvataan ohjaamisen ja työkyvyn tuen toimenpiteet ja roolit. Toimintamalli koskee työssä olevia, työhön palaavia ja töihin pyrkiviä osatyökykyisiä.

Toimintamallin löydät Innokylästä:

Ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus työkyvyn tuen palvelupolusta löytyy tietyoelamaan.fi-palvelusta:

Toimintakykykeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluja kaikille, joiden työkyky on alentunut. Palvelumalli soveltuu kaikkiin maakuntiin. Tutustu siihen Innokylässä:

Lue lisää alueellisista hankkeista ja kokeiluista:

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Ritva Partinen, etunimi.sukunimi@stm,fi, p. 0295 163 330


Osatyökykyisten rekrytointikynnys matalammaksi

Tutkimushankkeessa selvitettiin työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä. Tutkimus osoitti, että rekrytoinnissa osaaminen ja motivaatio ratkaisevat. Osatyökykyistä henkilöä arvioidaan siis samoin perustein kuin muitakin työnhakijoita.

Osatyökykyisten henkilöiden työllisyysaste on nyt Suomessa Euroopan korkeimpia.

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034


Tietoa keskitetysti yhdestä paikasta:  tietyoelamaan.fi-palvelusta

Tietyoelamaan.fi-verkkopalvelu avattiin vuonna 2016. Palveluun on koottu kaikki ajantasainen tieto osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksesta ja lainsäädännöstä. Verkkopalvelua kehitetään ja täydennetään jatkuvasti.

Verkkopalvelu on tarkoitettu osatyökykyisille, työkykykoordinaattoreille sekä kaikille ammattilaisille ja työnantajille, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyydestä. Palvelu toimii jo satojen ammattilaisten työkaluna osatyökykyisyyteen liittyvissä tehtävissä.

Palvelun ylläpidosta vastaa Kuntoutussäätiö.

Yhteyshenkilö
Hannamari Uotila, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Kannustinloukut puretaan

Kolmikantainen työryhmä on laatinut selvityksen osatyökykyisyyteen liittyvien kannustinloukkujen purkamisesta.

Työryhmä esitti ratkaisuksi osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen ns. lineaarista mallia, joka tarkoittaa työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansio pienentää maksussa olevaa eläkettä portaattomasti. mallia esitettiin.

Lisäksi työryhmä esitti, että lineaarisen mallin käyttöä selvitettäisiin myös täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen.

Nyt on tarkoitus aloittaa hallituksen esityksen valmistelu valitun esityksen pohjalta. Vuoden 2018 aikana nelikantainen työryhmä on selvittänyt lineaarista mallia myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työryhmän on tarkoitus antaa ehdotuksensa vielä tämän vuoden aikana.

Yhteyshenkilö
Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 183


Vammaisten yrittäjyydelle tukea

Vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä estävistä ja edistävistä tekijöistä tehtiin selvitys, jonka pohjalta on avattu keskustelu työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Tällä hetkellä vammaisilla ei ole riittävästi tietoa yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja taloudellisista tuista. Toisaalta TE-toimistolla ja muilla yrityspalveluiden tarjoajilla ei ole riittävästi tietoutta vammaisten yrittäjyyden erityispiirteistä.

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman,
etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034


Hyvät käytännöt kiertoon

Työtä ja työolosuhteita voidaan muokata niin, että vamma tai sairaus ei millään tavalla vaikuta työntekoon.

OTE-kärkihankkeessa on tuotettu videoita, joissa ihmiset työnsä ääressä kertovat ratkaisuista, joilla työkyky saadaan täyteen käyttöön. Videot ja niitä täydentävät podcastit ja blogit löydät OSKU - Tie työelämään -verkkopalvelusta:

Lisäksi on levitetty osatyökykyisten työllistymistä tukevia malleja, joita kehitettiin Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa (2013-2015).

​Yhteyshenkilö 
Projektipäällikkö Raija Tiainen, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 610