EN FI SV

Työkykykoordinaattori osatyökykyisen tukena

 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävän toimintamallin avainhenkilö on työkykykoordinaattori, joka yhdessä osatyökykyisen kanssa etsii hänelle tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot eri keinoista, etuuksista ja palveluista.

Työkykykoordinaattori on asiantuntija, joka kykenee arvioimaan eri keinojen merkityksen ja antamaan apua muun muassa kriittisissä siirtymävaiheissa.

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on myös vahvistaa ja pitää yllä osatyökykyisen motivaatiota ja omatoimisuutta. 

Vastuut määritelty selkeästi 

Päävastuu prosessin onnistumisesta on työnantajalla tai TE-toimistolla. Työkykykoordinaattori puolestaan vastaa siitä, että osatyökykyisten tueksi tehty suunnitelma toteutuu.

  Päävastuullinen  Työkykykoordinaattori

Työssä käyvä henkilö,
jonka työkyky
heikkenee

Työnantaja, joka
- vastaa työssä jatkamiseen
tähtäävän prosessin onnistumisesta
- huolehtii siitä, että
asiantuntija-apua on saatavilla ja kaikki työpaikan
omat keinot otetaan käyttöön (esimerkiksi työjärjestelyt, työturvallisuus)
Työnantajan nimeämä henkilö, joka
- laatii yhdessä työntekijän kanssa räätälöidyn suunnitelman työssä
jatkamisen tueksi
- vastaa siitä, suunnitelma toteutuu.

Työelämän ulkopuolella
oleva osatyökykyinen

TE-toimisto
- vastaa palveluista, joilla edistetään työllistymistä.

TE-toimiston nimeämä henkilö, joka
- laatii yhdessä työnhakijan kanssa räätälöidyn suunnitelman työllistymisen tueksi
- vastaa siitä, suunnitelma toteutuu.

 Tietolähteenä on portaali,
johon on koottu tiedot kaikista palveluista ja etuuksista.


Työkykykoordinaattorien koulutus käynnistynyt

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat hyvät valmiudet etsiä yhdessä osatyökykyisen henkilön kanssa yksilöllisiä ratkaisuja työssä jatkamiseen tai työelämään pääsemiseen.

Koulutuksessa työkykyä tarkastellaan suhteessa työtehtävään: työtä voi muokata tai sovitella vastaamaan työntekijän jäljellä olevaa työkykyä.

Työkykykoordinaattorit perehtyvät keinovalikoimaan ja keinojen eri yhdistelmiin sekä tiivistävät yhteistyötä eri toimijoiden - muun muassa palvelujärjestelmän asiantuntijoiden - kanssa. 

Työkykykoordinaattorien ensimmäinen koulutus on toteutettu, ja koulutettavat olivat Osatyökykyiset työssä -ohjelman pilottikohteista nimettyjä henkilöitä. Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti koulutuksen yhteistyössä Jamit - työurien jatkamisen tuki -hankkeen kanssa.

Lisätietoja