Partiellt arbetsföra med i arbetslivet: Verksamhetskonceptets pilotprojekt

Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet har avslutats och sidorna uppdateras inte längre.

Med hjälp av ett pilotprojekt för verksamhetsprojektet testar man hur tillämpligt det är i olika organisationer. Pilotprojektet startade i början av 2014.

Målet med pilotprojektet är

  • att utveckla en verksamhetsmodell som utgår från verksamhetskonceptet och samordnaren för arbetsförmågan i olika typer av organisationer och att
  • identifiera olika utmaningar med att använda och kombinera metoderna och tjänsterna samt att hitta nya lösningar på dem.

Inledande kartläggning och definition av målen

Sammanlagt cirka tio företag, kommuner, företagshälsovårdscentraler, arbets- och näringsbyråer eller servicecenter för arbetskraften i Birkaland (Tammerforsregionen), Södra Österbotten och Nyland väljs ut som pilotobjekt.

Utgångspunkten för pilotprojektet är den aktuella situationen och utvecklingsutmaningarna i de organisationer som deltar. Samarbetet med dem börjar med en inledande kartläggning vars syfte är att utreda

  • vilka tillvägagångssätt och metoder organisationen redan nu använder för att stöda partiellt arbetsföra
  • vad som fungerar bra
  • vilka utvecklingsutmaningar och problempunkter det finns
  • vilka delar av urvalet av metoder som organisationen eller samordnaren för arbetsförmågan behöver mer information eller kunnighet om.

Utgående från den inledande kartläggningen fastställer organisationen de mål den förbinder sig.

Vad kan programmet erbjuda pilotobjekten?

Pilotobjekten är STM:s samarbetspartners och deras insats när det gäller att utveckla och testa verksamhetskonceptet är mycket viktig. De ger värdefull information om hur det arbete som samordnaren för arbetsförmågan utför kan integreras med organisationens verksamhet.

Pilotprojektet handlar också om ömsesidigt lärande och om att dela god praxis. Verktygen programmet erbjuder för detta består av utbildning för samordnare för arbetsförmågan, lokala workshops och tillställningar samt elektroniska forum där man kan dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Lisätietoja