EN FI SV

Osatyökykyiset työssä: Toimintakonseptin pilotointi

 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Toimintakonseptin pilotoinnilla testataan sen soveltuvuutta käytäntöön erilaisilla työpaikoilla.

Pilotoinnin tavoitteena on

  • kehittää toimintakonseptia ja työkykykoordinaattoriin perustuvaa toimintamallia erityyppisissä organisaatioissa sekä
  • tunnistaa eri keinojen ja palvelujen käyttöön ja yhdistämiseen liittyviä haasteita sekä etsiä uusia ratkaisuja niihin.

Pilottikohteet

Pilottikohteiksi on valittu yhteensä 12 organisaatioita Pirkanmaalta (Tampereen seutu), Etelä-Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Organisaatioiden omat pilottikuvaukset löytyvät sivun alalaidasta.

Alkukartoituksesta tavoitteiden määrittelyyn

Pilotoinnin lähtökohtana on mukana olevien organisaatioiden tämänhetkinen tilanne ja kehittämishaasteet. Yhteistyö pilottien kanssa käynnistyikin alkukartoituksella, jonka tarkoituksena oli selvittää

  • millaisia osatyökykyisten tukemiseen liittyviä toimintatapoja ja keinoja organisaatiossa on jo nyt käytössä
  • mikä toimii hyvin
  • mitkä ovat kehittämishaasteet ja ongelmakohdat
  • mistä palveluista, etuuksista tai muista keinoista organisaatio tai työkykykoordinaattori tarvitsee enemmän tietoa.

Alkukartoituksen  perusteella organisaatio määritteli ne tavoitteet, joihin se sitoutuu.

Mitä ohjelma tarjoaa pilottikohteille?

Pilottikohteet ovat STM:n yhteistyökumppaneita, joiden panos toimintakonseptin kehittämisessä ja testaamisessa on hyvin tärkeä.

Pilottikohteet tuovat arvokasta tietoa siitä, miten työkykykoordinaattorin toiminta voidaan integroida organisaation toimintaan. Niillä on mahdollisuus vaikuttaa osatyökykyisten työllistymisen ja ja palvelujärjestelmän valtakunnalliseen kehittämiseen.

Pilotointi on myös vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista. Ohjelman tarjoamia välineitä tähän ovat työkykykoordinaattoreille suunnattu koulutus, alueelliset työpajat ja tilaisuudet sekä sähköiset foorumit tiedon ja kokemusten jakamisen kanavina.

Lisätietoja