FI SV EN

Osatyökykyisten työllistymistä edistävät lainsäädännölliset muutokset

 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa on tehty ehdotuksia niistä lainsäädännöllisistä muutoksista, joilla helpotetaan osatyökykyisten työssä jatkamista tai työllistymistä.

Samalla on arvioitu myös osatyökykyisille tarkoitettujen työvoimapalvelujen toimivuutta.

Lainsäädäntöä ja palvelujen toimivuutta arvioinut työryhmä korostaa loppuraportissaan kuntoutuksen merkitystä osatyökykyisten työllistymisessä. Kuntoutusmahdollisuudet on aina selvitettävä, kun henkilö hakee työkyvyttömyyseläkkeelle.

Vuonna 2015 voimaan tulleet tai tulevat säädösmuutokset

Työeläkelaitosten on jatkossa oma-aloitteisesti selvitettävä työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta. Myös Kelan velvollisuutta selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista korostetaan.

Kuntoutuja voi jatkossa saada osakuntoutusrahaa niiltä kuntoutuspäiviltä, joinahän työskentelee osapäiväisesti kuntoutuksen ohessa. Osakuntoutusrahan määrä on puolet kokopäiväisen kuntoutusrahanmäärästä.

Opiskelijoilla on jatkossa oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla eli silloin, kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa. Vähäiseksi opiskeluksi katsotaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta.

1.1.2014 voimaan tulleet säädösmuutokset

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsyä on helpotettu siten, että kuntoutusta myönnettäessä huomioidaan aikaisempaa laajemmin sairauden lisäksi myös muut henkilön elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat. Osatyökykyisten työhön paluuta ja työssäjatkamista tuetaan pidentämällä osasairauspäivärahakausi 120 päivään.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolonajaksi.

Lisätietoja