EN FI SV

Osatyökykyiset työssä -ohjelma (Osku)

Ajankohtaista Oskussa

 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Suomessa on kymmeniä tuhansia osatyökykyisiä, jotka haluaisivat tehdä työtä.

Osatyökykyiset työssä -ohjelma eli Osku (2013-2015) tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Ohjelma koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä.

Ohjelma sisältää kaksi kokonaisuutta: 

  1. Osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävä toimintakonsepti, jossa käytössä olevaa keinovalikoimaa hyödynnetään tehokkaasti.
  2. Osatyökykyisten työllistymistä helpottavat lainsäädännölliset muutokset.

Toimintakonsepti: Kaikki keinot käyttöön

Osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen tukena oleva keinovalikoima on laaja ja monipuolinen, mutta sitä ei käytetä riittävän tehokkaasti.

Tärkeintä on, että olemassa oleva työkyky saadaan käyttöön ja että sitä tuetaan kaikin mahdollisin tavoin.

Ohjelmassa kehitetyn toimintakonseptin idea on, että osatyökykyiselle nimetään henkilökohtainen työkykykoordinaattori, joka yhdessä osatyökykyisen kanssa räätälöi käytettävissä olevista keinoista, etuuksista ja palveluista osatyökykyisen tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

Työelämässä mukana olevalle koordinaattorin nimeää työnantaja, työelämän ulkopuolella olevalle TE-toimisto.

Työllistymisen esteet on poistettava

Osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja ratkaisuja näiden esteiden poistamiseen arvioi erillinen työryhmä, joka on jo julkaissut loppuraporttinsa. Se sisältää ehdotukset niistä lainsäädännöllisistä muutoksista, joilla parannettaisiin osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä tai jatkaa työssä.

Osatyökykyisten määrä kasvaa koko ajan

Suomessa oli vuonna 2011 lähes 260 500 työkyvyttömyyseläkeläistä. Heistä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli noin 10 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka vuosi noin 25 000 henkilöä.

Tavallisimmat syyt osatyökyvyttömyyteen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Päivi Mattila-Wiro, [email protected]
Projektipäällikkö Raija Tiainen, p. 0295 163 610, [email protected]
Ylijohtaja Outi Antila, p. 0295 163 164, [email protected] (lainsäädännölliset muutokset)