Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset palvelut

Osahankkeessa kehitetään sähköisiä palveluja, jotka täydentävät ja korvaavat nykyisiä palveluja. Sähköisten kanavien myötä asiakkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät ja mahdollisuus saada nopeastikin palveluja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta lisääntyy. Osahanke koostuu seuraavista kokonaisuuksista, joita kehitetään samanaikaisesti muiden asiaan liittyvien hankkeiden, kuten Kelan toteuttamaan Omakanta-palvelun kanssa.

Tutustu hankkeisiin:
ODA-hankkeen blogi
ODA: Omat digiajan hyvinvointipalvelut
Virtuaalisairaala
Terveyskylä

Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA)

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) on osa sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta, joka toteutetaan valtiovarainministeriön Digitalisointi-kärkihankkeen rahoituksella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Hanke tuottaa uudenlaisen toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Mallista tulee kansalaisille tarjottavien sähköisten hyvinvointipalvelujen runko.

Toimintamallin osia ovat

  • luotettavan hyvinvointitiedon jakaminen
  • erilaiset hyvinvointia ja palvelutarvetta mittaavat testit ja itsearviot sekä
  • yhteistyössä tehtävä hyvinvointisuunnitelma.

Valmiissa palveluissa hyödynnetään asiakas- ja potilastietoja, sekä kansalaisen itse tuottamia tietoja, jotka ovat kansalaisen salliessa myös ammattilaisen hyödynnettävissä. Palvelut ovat yhteensopivia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kanssa. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti. Hanke on suunniteltu niin, että sitä voidaan jatkossa laajentaa uusilla toiminnoilla.

ODA-hankkeeseen osallistuu suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen vetäjänä toimii Espoon kaupunki. Mukana ovat: Eksote, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

ODA-hankkeen suuruus euroissa on noin 13 miljoonaa. Valtio ja kunnat jakavat kulut noin puoliksi. Ensimmäiset kunnat alkavat käyttää järjestelmää vuoden 2017 lopulla. Laaja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana.

Lue uutinen: Hallituksen kärkihankkeessa kehitetty uusi sähköinen sote-palvelu Omaolo siirtyy SoteDigi-yhtiöön

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on asiakaslähtöisten digitaalisten terveyspalvelujen kehittämishanke, jossa tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille, erityisesti erikoistason hoitoon kytkeytyviä, digitaalisia terveyspalveluja. Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen, ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset. Hankkeen koordinoijana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Hanke tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta, lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut täydentävät perinteisiä hoitoketjuja, ja sopivat erityisen hyvin esimerkiksi elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti.

Ennakoivan hoidon merkitys kasvaa, ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Digitaaliset terveyspalvelut monipuolistavat työntekoa terveysalalla, lisäksi ne yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja.

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen näkyvimpänä osana rakennetaan Terveyskylä.fi -palvelua. Terveyskylä.fi tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja, joista ensimmäiset ovat jo käytössä. Vuoden 2018 lopulla yli 20 taloa tulee olemaan käytössä, ja niistä löytyy palveluja yli 30 potilasryhmälle.

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilasjärjestöjen kanssa. Hankkeella tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.

12 miljoonan euron kokonaisuuteen saadaan kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeelta, toinen kuusi miljoonaa on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta.

 

Lisätietoja

Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163370