Omahoidon uudet sähköiset palvelut

Uudet sähköiset palvelut täydentävät ja osittain myös korvaavat nykyisiä sote-palveluja.

Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA)

Kokonaisuus on siirretty SoteDigi-yhtiöön. Hankkeen tavoitteena oli:

  • luotettavan hyvinvointitiedon jakaminen
  • erilaiset hyvinvointia ja palvelutarvetta mittaavat testit ja itsearviot sekä
  • yhteistyössä tehtävä hyvinvointisuunnitelma.

Hankkeen tuloksena on syntynyt sähköinen sote-palvelu Omaolo.

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on asiakaslähtöisten digitaalisten terveyspalvelujen kehittämishanke, jossa tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille, erityisesti erikoistason hoitoon kytkeytyviä, digitaalisia terveyspalveluja. 

Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen, ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset. Hankkeen koordinoijana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Hanke tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta, lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa.

Lisätietoja

Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163370