Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen on perustettu terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto. Sen tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Neuvoston tehtävät

 • antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta,
 • seuraa ja arvioi terveydenhuollon palveluvalikoimaa,
 • antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista,
 • osallistuu palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön,
 • seuraa kansainvälistä kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön,
 • käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.

Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat.

Neuvoston kokoonpano

Neuvostossa on puheenjohtaja ja enintään 15 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvostossa ovat edustettuina

 • sosiaali- ja terveysministeriö,
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira,
 • Kansaneläkelaitos,
 • Suomen Kuntaliitto.

Lisäksi siinä tulee olla

 • lääketieteen,
 • hammaslääketieteen,
 • hoitotyön,
 • oikeustieteen,
 • terveystaloustieteen sekä
 • suomalaisen terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntijoita.

Valtioneuvosto asettaa neuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvostolla on lisäksi pysyvä sihteeristö ja asiantuntijoidenverkosto.

Lisätietoja

Taina Mäntyranta, johtaja, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163692  


Reima Palonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163090  


Sari Koskinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163409