Valtori logo

Valtionhallinnon yhteisessä verkkosivujen julkaisualustassa on huoltokatko. Palvelut palautuvat käyttöön huoltokatkon päätyttyä.

Det är ett serviceavbrott i statsförvaltningens gemensamma publikationsplattform för nätsidor. Tjänsterna är åter tillgängliga efter serviceavbrottet.

The government website publication platform is temporarily closed for maintenance. Service will be restored after the maintenance break.