Ministerit

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Sosiaali- ja terveysministeri

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen toimialaan kuuluvat

 • sairausvakuutus (päivärahat ja korvaukset)
  • vanhempainpäivärahat
  • sairauspäivärahat
  • lääkekorvaukset
  • matkakorvaukset
  • sairaanhoidon korvaukset (niin sanottu Kela-korvaus)
  • työterveyshuollon korvaukset
  • työpaikkakassat
 • työttömyysturva
 • Kelan kuntoutus
 • eläketurva
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • tapaturma-, liikenne-, potilas-, henki- ja vahinkovakuutus
 • vakuutusmarkkinat
 • yleinen asumistuki
 • äitiysavustus
 • sotilasavustus
 • lapsilisät
 • kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki
 • lääkehuolto
  • lääkkeiden valmistus, tukkutoiminta ja apteekki
  • velvoitevarastointi
  • lääkekorvausjärjestelmä
 • vammaisetuudet
 • työsuojelu
 • STEA sekä Veikkaus Oy ja sen tuotto
 • valmiusasioiden koordinointi

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun toimialaan kuuluvat

 • sosiaalihuolto
  • lastensuojelu
  • vammaishuolto, vammaispalvelut, mukaan lukien tulkkauspalvelu
  • päihdehuolto
  • vanhustenhuolto
 • ehkäisevä sosiaalipolitiikka
 • terveyspalvelut
 • potilasturvallisuus
 • terveydenhuoltolain mukaiseen ja julkisesti rahoitettuun lääkehoitoon liittyvät kysymykset sekä tähän liittyvä lääkehuolto
 • tartuntatautien torjunta
 • kansallinen rokotusohjelma ja rokotehankinnat
 • tartuntatautilain mukaan ja asiakasmaksulain perusteella maksuttomat hoidot
 • kansanterveys
 • mielenterveys
 • kuntoutus
 • terveyden edistäminen
 • ympäristönterveydenhuolto
 • alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikka
 • rahapelihaitat
 • terveydensuojelu
 • koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
 • naisiin kohdistuva ja perheväkivalta
 • työterveyshuolto; pl. korvaukset
 • toimeentulotuki
 • äitiys- ja lastenneuvola
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja oppilashuolto
 • kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö, perhetyö
 • perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
 • seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • valtion koulukodit
 • lasten- ja nuorten syrjäytyminen, hyvinvointi ja osallisuuden vahvistaminen
 • rintamaveteraaniasiat
 • maatalouslomitus
 • valtionosuusasiat

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas BlomqvistLinkki toiselle sivustolle käsittelee tasa-arvoasiat. 

Ministerin avustajat

Sihteeri

Päivi Saarimaa, p. 02951 63535

 • haastattelupyynnöt, puhepyynnöt, tapaamispyynnöt

Valtiosihteeri

Juho Orjala, p. 02951 63424

Sihteeri: Susanna Miettinen, p. 02951 63045

Erityisavustajat

Jiri Sironen, p. 02951 63410

Sihteeri: Susanna Honkasalo, p. 02951 63742   

 • kansainväliset asiat ja EU-asiat, eläketurva ja yksityisvakuutus sekä viestintä.

Petra Malin, p. 02951 63508

Sihteeri: Susanna Miettinen, p. 02951 63045  

 • lääkehuolto, perhe-etuudet sekä STEA ja Veikkauksen tuotto.

Mikko Aarnio, p. 0295 163 709

Sihteeri: Eevi Tynkkynen, p. 02951 63589

 • sosiaaliturvauudistus, työttömyysturva, asumistuki, sairausvakuutus sekä työsuojelu, työkyky ja työhyvinvointi

 

Ministerin avustajat

Sihteeri

Maria Vanhanen, p. 02951 63525 

Valtiosihteeri

Eila Mäkipää, p. 02951 63632 (vain puhelut)

Sihteeri: Riikka Mononen, p. 02951 63531 

Erityisavustajat

Jenny Suominen p. 02951 63387 (vain puhelut)

Sihteeri: Minna Westerholm, p. 02951 63336 

 • viestintä ja mediasuhteet, terveydenhuollon kokonaisuus, sote-uudistus, hoitotakuu ja koronaministerityöryhmän asiat.

Otto Köngäs, p. 02951 63109 (vain puhelut)

Sihteeri: Noora Manni, p. 02951 63534 

 • päihteet ja mielenterveys, vanhus- ja vammaispalvelut, lapset ja nuoret.

Petteri Nurmi, p. 02951 63603 (vain puhelut)

Sihteeri: Minna Westerholm, p. 02951 63336 

 • toimeentulotuki, kv-asiat ja kuntoutus.

Muualla verkossa