Internationella arbetsorganisationen ILO

Social- och hälsovårdsministeriet bereder de ärenden som gäller ILO:s konventioner och rekommendationer som hör till ministeriets ansvarsområde. ILO skapar standarder för arbetslivet (konventioner och rekommendationer) samt övervakar och stöder medlemsstaterna i iakttagandet av konventionerna. Internationella arbetsorganisationen ILO är en FN-organisation som fungerar på trepartsbasis. ILO grundades i syfte att främja en hållbar fred, som endast kan basera sig på social rättvisa.

ILO:s strategier är

  • att utarbeta och främja standarder samt grundläggande principer och rättigheter i arbetet
  • att skapa bättre möjligheter till människovärdigt arbete och skäliga inkomster
  • att bygga ut den sociala tryggheten så att den når allt fler människor
  •  att stärka trepartssamarbetet och samhällsdialogen.

Finlands ILO-samarbete koordineras av statsrådets ILO-delegation samt av arbets- och näringsministeriet.

Lisätietoja