FI SV EN

Global Health Security Agenda - GHSA

Global Health Security Agenda (GHSA) on yli 40 maan ja keskeisten kansainvälisen järjestöjen maailmanlaajuinen yhteistyöfoorumi erilaisten rajat ylittävien bio- ja terveysuhkien torjumiseksi. Toiminta on rajattu tartuntatauteihin ja Suomessa ohjelmaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Suomi toimi viisivuotisen terveysturvallisuusohjelman puheenjohtajamaana vuonna 2015 ja jatkaa nyt ohjausryhmän jäsenenä. Ohjelma käynnistyi Yhdysvaltojen aloitteesta vuonna 2014. Suomi on ollut mukana ohjelmassa alusta alkaen.

Tartuntataudit eivät noudata valtioiden rajoja. Siksi niihin varautuminen ja niiden ennalta torjuminen on välttämätöntä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Globaalien biouhkien torjunta ja nopea reagointi vaativat kattavaa yhteistyötä.

Yksittäisten maiden lisäksi GHSA-ohjelmassa ovat mukana muun muassa Euroopan komissio, Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO sekä Maailmaneläintautijärjestö OIE.

Tavoitteena terveysjärjestelmien kehittäminen

GHSA-ohjelma tukee WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön toimeenpanoa. Ohjelman päätavoitteet ovat terveysjärjestelmien kehittäminen ja terveysuhkien kuten erilaisten tartuntatautien torjunta.

Paras tapa ehkäistä epidemioita, kuten Ebola-epidemiaa Länsi-Afrikassa, on vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä maailmanlaajuisesti. GHSA-ohjelma korostaa laajaa ja tiivistä poikkihallinnollista viranomaisyhteistyötä.

Suomessa hankkeeseen osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, ulkoasiainministeriö sekä sisäministeriö.

Suomen kansallinen sitoumus

Suomi on sitoutunut ohjelmassa bioturvallisuuden ja laboratoriokapasiteetin vahvistamiseen Tansaniassa. Hankkeessa koulutetaan myös paikallisia eläinlääketieteen asiantuntijoita. Hanke on ulkoasiainministeriön rahoittama ja toteutuksesta vastaavat Sotilaslääketieteen keskus (SOTLK) ja Biologisten uhkienosaamiskeskus (BUOS).

Työkaluna maa-arviot

Suomen johdolla ohjausryhmä on luonut toimintatavan, jolla voidaan riippumattomasti arvioida maiden terveysturvallisuutta ja tarvittavia lisätoimia. Arviointien avulla voidaan vahvistaa maiden omia toimia tartuntatautien ja biologisten uhkien havaitsemisessa, ehkäisemissä ja hallinnassa.

Arviointia kokeiltiin viidessä maassa vuoden alussa. Kokeilun tulokset ovat rohkaisevia: arviointi tukee maita erityisesti WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön käyttöönotossa ja painottaa yhteistyötä yli hallintorajojen.

Suomen maa-arviointi tehdään maaliskuussa 2017

Tutustu arviointityökaluun WHO:n sivuilla: 

IHR (2005) Monitoring and Evaluation framework
Joint External Evaluation tool (JEE tool)

Tiedotteita ja uutisia

 

Lisätietoja

Muualla palvelussamme

Ajankohtaista

Järkikäyttöä antibiootteihin

STM
Uutinen 1.2.2016 16.31

Suomi sai kiitosta Soulin GHSA-kokouksessa

PLM STM VNK
Uutinen 9.9.2015 14.31

Terveysturvallisuus on yhteinen tehtävä

STM
Uutinen 8.9.2015 12.00