kuvituskuva

EU-asioiden valmistelu

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiainneuvosto eli TSTK-neuvosto

TSTK-neuvostossa päätetään EU:n yhteistyöstä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kulutta-ja-asioissa. Neuvoston alle kuuluvat myös tasa-arvoasiat. STM:n vastuulle kuuluvat neuvoston terveys- ja sosiaaliasioiden kokoonpanot. Suomea neuvostossa edustavat työministeri, sosiaali- ja terveysministeri ja sosiaaliturvaministeri.

Ministerit kokoontuvat keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa. Näistä kokouksista kuusi on epä-virallisia kokouksia ja loput 3-4 virallisia kokouksia. Virallisesti ministerit kokoontuvat joko Brysselissä tai Luxemburgissa. Epäviralliset kokoukset pidetään vuorossa olevassa EU-puheenjohtajamaassa.

EU-asioiden komitean valmistelujaostot

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 35 sektorikohtaista valmistelujaostoa. STM:n vetovastuulla on kuusi jaostoa:

  • EU16 vakuutuspalvelut
  • EU25 sosiaaliasiat
  • EU26 työsuojelu
  • EU27 henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset
  • EU33 terveys
  • EU39 huumausaineet.

Kansallinen valmistelu

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yleisistä linjauksista ja yhteensovittaa EU-asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa. Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa. Virkamiestasolla EU-asioiden yhteensovittaminen tapahtuu EU-asioiden komiteassa ja sen alaisissa sektorikohtaisissa valmisteluja-ostoissa.

Eduskunta osallistuu EU-asioiden valmisteluun aktiivisesti.  Valtioneuvosto informoi eduskuntaa EU-asioista ja ennen neuvoston tapaamisia ministerit käyvät esittelemässä kokouksen aiheet eduskunnan suurelle valiokunnalle.

Lisätietoja

Satu Leino, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163498   Sähköpostiosoite:


Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163419   Sähköpostiosoite: