Hannu: Johtaja vakuutusmarkkinayksikössä

Hannu Ijäs.Hannu Ijäs tuli sosiaali- ja terveysministeriöön yksityiseltä sektorilta. Hänen mukaansa julkisella puolella muutokset tapahtuvat hitaammin kuin yksityisellä. Hyvää asiassa on se, että työntekijät voivat keskittyä pidempiinkin projekteihin rauhassa, eikä mahdollisia muutoksia tarvitse miettiä joka kuukausi.

Mitä työsi käytännössä tarkoittaa?

- Normaalia esimiestyötä, mutta myös tiivistä osallistumista lainvalmisteluun, joka on tärkein tehtävämme. Lainvalmistelussa seuraan ja ohjaan sitä, miten asiantuntijat laativat hallituksen esitysluonnoksia. Itse saatan toimia myös työryhmän puheenjohtajana. Toisinaan saatan muotoilla pykäliä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tekstien tuottamistahan tämä työ on tavalla tai toisella. Prosessit ovat pitkiä ja luonnoksia tehdään luonnosten perään.

Miten työsi vaikuttaa suomalaisten arkeen?

- Joissain lainsäädäntömuutoksissa työ vaikuttaa suoraan ja joissain välillisesti. Jos säätelemme esimerkiksi vakuutusyhtiöiden taloutta ja sitä, miten vakavaraisia niiden pitää olla, silloin vaikutus on välillinen. Sitten esimerkiksi liikennevakuutuslain muutokset vaikuttavat suoraan. Jos niitä pelisääntöjä muutetaan ja jos moottoriajoneuvojen vakuuttamisen sääntöjä muutettaisiin, niin sillä olisi suora vaikutus.

Miksi halusit STM:ään töihin?

- Koska täällä on mielenkiintoiset ja ammatillisesti haastavat työtehtävät. Toisekseen siksi, että edellisessä työpaikassani tapahtui liiketoiminnan myynti. Tuli siis hyvä hetki katsoa muita töitä.

Millainen työpaikka STM on?

- Perusasiat ovat kunnossa. Toimitilat ja sijainti ovat hyvät.Tehtävät ovat mielenkiintoisia. Myös perusilmapiiri on hyvä. Ihmiset ovat sitoutuneita työhönsä.

Miten STM huomioi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen?

- Jo työajanseuranta pitää huolen, ettei työpaikalla voi roikkua kaikkia iltoja. Myös se, että projekteja tehdään pitkällä aikajänteellä auttaa pitämään kiinni omista harrastuksista ja perheen kanssa sovituista menoista. Tämä työ on kuitenkin sellaista, että tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä voi kadota helposti. Työtä kun voi tehdä vaikka kuinka paljon, jos vain on oikein kunnianhimoinen.

Millaisia taitoja ja persoonallisia ominaisuuksia työssäsi tarvitaan?

- Täytyy olla hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot. Pitää myös ymmärtää, että asiat ovat eri mieltä, eivät ihmiset. Täällä STM:ssä on kyse monimutkaisesta päätöksenteosta. Yksityisellä sektorilla on aika selkeää, että firman johto päättää, miten toimintaa suunnataan. Mutta täällä ministeriössä päätöksenteko ovat jäykempää sekä monitahoisempaa, sillä päätöksiin vaikuttavat monet eri intressitahot. Tyypillistä onkin, että osapuolet ovat eri mieltä asioista.

Mikä työssäsi on parasta?

- Työn sisältö. Tässä kokee tekevänsä yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita. Saa olla mielenkiintoisten asioiden parissa päivittäin.

Tiedot

Nimi: Hannu Ijäs
Työtehtävä: Vakuutusmarkkinayksikön johtaja
Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Virkasuhteen kesto STM:ssä: 1.2.2013 alkaen
Aikaisempi työkokemus: Tryg Forsikring, Suomen sivuliike/Nordea vahinkovakuutus, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Tapaturmalautakunta, Vakuutusoikeus