Antti: Neuvotteleva virkamies hallinto- ja suunnitteluosastolla

Valkopaitainen ja silmälasipäinen mies osoittaa tussilla valkoisella taululla olevia numeroita.Antti Alila etsii ja tuottaa sosiaaliturvan talouteen liittyvää tietoa. Tehtävät ovat monipuolisia, sillä aamupäivällä hän saattaa pohtia opiskeluterveydenhuollon kustannuksia, iltapäivällä eläkeindeksejä. Työnsä ohessa Alila on opiskellut matematiikkaa yliopistossa. Tentteihin hän on päässyt vaikka keskellä päivää.

Mitä työsi käytännössä tarkoittaa?

- Etsin, kerään ja tuotan sosiaaliturvan talouteen liittyvää tietoa ministeriön johdolle ja asiantuntijoille. Sosiaaliturvaa kuvaavien tilastojen tunteminen on tärkeää. Usein teen arvioita esimerkiksi siitä, miten lainsäädännön muutokset voisivat vaikuttaa kustannuksiin. Teen myös pitkän aikavälin sosiaalimenoennusteita, joissa arvioidaan väestön ikääntymisen vaikutusta sosiaaliturvan kustannuksiin.

Miten työsi vaikuttaa suomalaisten arkeen?

- Työni vaikutus kansalaisten arkeen on välillinen. Tuemme ministeriön johtoa ja asiantuntijoita sekä työryhmiä. Vastikään työryhmä pohti suun terveydenhuollon kehittämistä. Jos hammashuollon palveluita tämän seurauksena muutetaan, se näkyy kansalaisten arjessa. Minun tehtäväni oli kerätä työryhmälle tietoa hammashuollon kustannuksista.

Miksi halusit STM:ään töihin?

- Alun perin minulla ei ollut erityistä pyrkimystä STM:ään. Minulla oli kuitenkin jo nuorempana yleiskuva, että valtio on hyvä ja suhteellisen varma työnantaja. Työajoissa ei odoteta kohtuuttomia venymisiä, ne ovat yleensä säännölliset. Itse päädyin ministeriöön, kun yksikköömme haettiin aikoinaan sijaista.

Millainen työpaikka STM on?

- Taloustieteilijän kannalta tämä on hyvä työpaikka, koska työssä yhdistyvät taloustieteen kursseilla opitut teoriat ja se, miten ne oikeasti näkyvät yhteiskunnassa. Kollegat ovat tosi asiantuntevia ja hoitavat työnsä hyvin. Työkavereilta ja esimiehiltä voi mennä kysymään, jos joku askarruttaa tai jos tarvitsee tukea.

Miten STM huomioi työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen?

- Vaikka välillä tulee ruuhkahuippuja tai on hiljaisempaa, työpäivät pysyvät 7 - 10 tunnissa. Silloin jää aikaa opiskeluille, perheelle ja harrastuksille. Esimerkiksi matematiikan opinnoille on tarvittaessa järjestynyt aikaa.

Millaisia taitoja ja persoonallisia ominaisuuksia työssäsitarvitaan?

- Pitää olla sinut numeroiden kanssa. Tarvitaan loogista ajattelutapaa ja huolellisuutta. Kirjoittamista on paljon, se on tärkeää. Muita ihmisiä tavataan usein, joten pitää olla yhteistyökykyinen ja valmis sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Mikä on työssäsi parasta?

- Täällä käsiteltävät asiat ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä ja mielenkiintoisia. Pääsee tekemään sitä, mikä itseä kiinnostaa ja minkä kokee itse mielekkääksi. Työkaverit ja työyhteisö ovat mukavia.

Tiedot

Nimi: Antti Alila
Työtehtävä: neuvotteleva virkamies (hallinto- ja suunnitteluosasto)
Koulutus: valtiotieteiden maisteri (kansantaloustiede), luonnontieteiden kandidaatti (matematiikka)
Virkasuhteen kesto STM:ssä: melkein seitsemän vuotta (aloitus maaliskuussa 2007)
Aikaisempi työkokemus: Helsingin Kauppakorkeakoulussa hallintotehtävissä reilut puoli vuotta valmistumisen ja STM:n töiden välissä.

Muualla palvelussa