Kansanterveyden neuvottelukunta: Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto

Jaoston tavoitteena on edistää ja sovittaa yhteen päihde- ja riippuvuusstrategian sekä mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman ehkäisevien ja edistävien toimien toimeenpanoa. Näin jaosto osaltaan edistää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä annettua valtioneuvoston periaate-päätöstä.

Jaoston tehtävät

Jaosto

  • seuraa ja sovittaa yhteen päihde- ja riippuvuusstrategian ja mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman ehkäisevien ja edistävien toimien toimeenpanoa kansanterveystyön näkökulmasta
  • kuulee keskeisiä toimijoita toimeenpanosta
  • varmistaa yhteistyön muiden valtioneuvoston strategioiden ja linjausten kanssa
  • tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee muiden neuvottelukunnan jaostojen työtä päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysteemoissa
  • tekee ehdotuksen mielenterveyden häiriöihin ja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvän yhdenvertaisuutta lisäävän ja syrjinnän ja leimautumisen vastaisen valtakunnallisen pitkäjänteisen työn käynnistämisestä ja toteuttamisesta
  • tekee ehdotuksen päihde- ja riippuvuusosaamisen sekä mielenterveysosaamisen vahvistamisesta eri ammattiryhmissä, erityisesti sellaisissa työtehtävissä, joihin kuuluu tiivis vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa.

Toimikausi ja kokoonpano

Jaoston toimikausi on 18.3.2022–31.7.2023.

Puheenjohtajana jaostossa toimii osastonylilääkäri Matti Kaivosoja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta ja Turun yliopistosta. Varapuheenjohtajana on neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Jaostossa on edustajat ministeriöistä, valtionhallinnon laitoksista, aluehallintovirastoista, sairaanhoitopiireistä, sosiaalialan osaamiskeskuksista, yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja toisen asteen oppilaitoksista, kunnista, Kuntaliitosta ja järjestöistä.

Lisätietoja

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163713